Nybyggeri og byudvikling

Også i 2017 kunne vi sætte vores navnetræk på flere nye byggerier. Det er godt, for København mangler i den grad boliger, der er til at betale for almindelige mennesker med almindelige lønninger. Flere og flere mennesker vil gerne bo i "vores" by. Og skal byen hænge sammen, og ikke kun være et sted for dem med høje ind-tægter, skal der være mange typer af boliger til mange typer mennesker. Præcis her spiller almene boliger en stor rolle. Og dermed også fsb.

I 2017 kunne vi byde velkommen til 120 unge i Engbakken på Frederiksberg. Samtidig blev der lagt sidste hånd på Planethusene i Vanløse med 30 familie- og 10 ungdomsboliger. Og i Bryggerhuset på Nørrebro blev der gjort klar til at modtage 81 unge. Alle får de nye, velindrettede og moderne boliger, hvor der er brugt materialer af høj kvalitet. Når fsb bygger, gør vi det ordentligt, og vi har hørt mange nye beboere udtrykke tilfredshed med deres lejligheder. fsb leverer et godt produkt, som mange gerne vil have. Det betyder, at alle fsb’s boliger er lejet ud – også de nye.

I 2018 arbejder vi videre med at bygge 410 familie- og ungdomsboliger i Skyttehusene ved Bella Center på Amager, 125 ungdomsboliger lige ved siden af DR-byen på Amager og 56 ældreboliger i Huset William i Valby. Forhåbentlig kommer der også til at ske noget i Sundparken i de kommende år.
Mange af vores nye boliger er ungdomsboliger. Og hvorfor så det? Fordi det at skaffe boliger til unge, der ønsker at uddanne sig i Hovedstadsområdet, er en af de helt store opgaver i disse år. Behovet er stort. Derfor gør vi en indsats for at give unge mennesker tag over hovedet, så de ikke behøver at leje et dyrt værelse i en privat bolig eller sove på venner og bekendtes sofa. Det er vigtigt med en god uddannelsesstart, og her hjælper det at have lidt ro på boligsituationen.

fsb har sine rødder i København, og det skal vi fortsat have, men organisationsbestyrelsen har besluttet, at vi fremover gerne vil bygge i hele Storkøbenhavn. Vi skal derfor til at opsøge muligheder for at bygge uden for København, og det bliver spændende at se, om det lykkedes.

fsb ønsker også, at vores udbud af boliger er mangfoldigt. Om man f.eks. er enlig, par, børnefamilie eller regnbuefamilie. Om man f.eks. er dansk, svensk, polsk, tyrkisk, somalisk, amerikansk eller noget andet. Om man f.eks. er folkeskolelærer, kontanthjælpsmodtager, borgmester, pensionist eller læge. Hos fsb har og vil vi have plads til alle uanset baggrund, familieform osv..

Derfor vil vi også gerne bygge noget af det, vi ikke har så meget af i forvejen. Det kunne være flere rækkehuse eller boliger til forskellige boformer fx seniorbofællesskaber. Vi vil også gerne se på, om der kan bygges nye boligafdelinger, hvor be-boerne inddrages mere i løsningen af de daglige driftsopgaver. Også selvom der ikke har været tradition for dette i fsb indtil nu.

Som noget nyt er vi også begyndt at se på muligheden for at bygge hos os selv – i vores egne boligområder. Fx er der i Tingbjerg lavet en byudviklingsstrategi, der skal gøre Tingbjerg til en blandet bydel med forskellige boligformer. Når vi bygger hos os selv, er der dog en væsentlig hindring, som vi vil slås for at få fjernet. Ifølge loven skal vi betale en såkaldt tillægskøbesum til Københavns Kommune, og det kan betyde, at byggeriet bliver så dyrt, at det ikke er muligt at bygge. Det arbejder vi på at ændre.

I fsb vil vi også gerne have mulighed for at bygge tagboliger. Under byens tage gemmer der sig massevis af kvadratmeter, som kan udnyttes til boliger. Der er ikke mange byggegrunde i Hovedstaden, og de er dyre. Derfor kan en del af de boliger, der er behov for, måske etableres ved at ombygge uudnyttede tagetager. I 2017 byggede Præstevænget på Amager tre ungdomsboliger under taget - et glimrende eksempel på, at det er muligt at udvide mængden af boliger i højden i eksisterende byggeri.

Den almene sektor bidrager med mere end bare tag over hovedet. I fsb bruger vi fx kræfter på at skabe gode relationer blandt de, der flytter ind i vores nye boligafde-linger. Vi har udviklet konceptet First Movers, der handler om at få skabt gode rammer for fællesskab helt fra boligafdelingens start. First Movers er op til 10 personer, der flytter ind før de andre beboere for bl.a. at sætte rammer for det sociale fællesskab, kommunikationen mellem beboerne og vælge inventar til fælleslokaler. Beboere og driftspersonale har oplevet det som en stor hjælp at have First Movers, som efter indflytning kan fungere som ambassadører for det gode boligliv i afdelingen.

Tilfredse beboere bliver ofte boende længere, tager mere ansvar, deltager i bebo-erdemokratiet og passer bedre på tingene – det giver i sidste ende en lavere husleje. Det er den berømte positive spiral. Så First Movers er alt i alt et koncept, vi vil blive ved med at bruge, når vi bygger nye boliger i fsb.


Nybyggeri i fsb
Følg med i, når fsb bygger nyt.
Læs mere her

Ministeren i Planethusene
Et helt særligt byggeri fik transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at komme forbi Vanløse bl.a. for at høre om erfaringerne med at blande privat og alment byggeri.
Læs mere her

Inspiration til nye boliger i Tingbjerg
1.000 nye boliger i Tingbjerg. Er det overhovedet muligt? Det tog en flok beboervalgte ud i Københavns nye bydele for at finde svar på.
Læs mere her