Engagerede beboere er grundlaget for beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er livsnerven i den almene boligsektor og dermed også i fsb. Beboerdemokrati er en helt unik form for demokrati, som ikke findes mange andre steder end i Danmark. Det kan vi godt være stolte af. Beboerdemokratiet betyder, at du som beboer har indflydelse og kan sætte dit aftryk på din boligafdeling og på din boligorganisation.

Du er ikke forpligtet til at deltage i beboerdemokratiet, fordi du har valgt at bo i en almen bolig. Det er ok bare at bo. Men hvis du ønsker at være med, er der meget, du har indflydelse på. Møder du op på afdelingsmødet, kan du være med til at tage beslutning om, hvad der skal ske i din boligafdeling. Du kan også blive valgt til at deltage i afdelingsbestyrelsens arbejde. Men tallene taler deres tydelige sprog. At deltage i afdelingsmødet har ikke altid højeste prioritet blandt beboerne i en travl hverdag.

Det er et vilkår i beboerdemokratiet, og det accepterer vi med en enkelt tilføjelse. Vil beboerne have indflydelse i deres boligafdeling, skal der være engagerede beboere, som er med til at træffe de vigtige beslutninger. Der skal også være aktive beboere, som vælger at være medspillere i det beboerdemokratiske årshjul med bygningsgennemgang, driftsmøder, budgetmøder osv. Om du vil have indflydelse er dit valg, men er der ingen beboere, der tager ansvaret, vil andre tage over. Det gør fx organisationsbestyrelsen, når der ikke er en afdelingsbestyrelse. Heldigvis er det ganske få boligafdelinger, der ikke har deres egen afdelingsbestyrelse.

Mange beboere i fsb er engagerede på deres helt egen måde. Det viser de mange gode historier. Der er fx den om børnebestyrelsen i Husumgård, der har arrangeret en fodboldturnering for kvarterets børn. Den om beboerne i Haunstrupgård, som besluttede at heppe på deltagerne i Copenhagen Marathon samtidig med, at der blev talt om bedre affaldssortering i boligafdelingen. Den om børnene på Bellahøj, der samlede 212 kilo affald i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsdag. Den om pensionistklubben i  Rebslagerhus, der mødes en gang om ugen og spiller banko. Den om beboerne i Ågården, som sammen med ejendomskontoret byggede to højbede til krydderurter, tomater, kartofler og blomster.

Der er så mange gode historier om engagerede beboere i fsb’s boligafdelinger, at vi ikke kan nævne dem alle her. Men vi kan hylde det lokale engagement og det ansvar, beboerne udviser. Det er guld værd. Det fremmer trivslen og det gode naboskab. Og historierne om det prøver vi, så vidt det er muligt, at bringe på fsb.dk.

Beboerne kan også engagere sig i beboerdemokratiet ved at deltage i nogle af de mange kurser og arrangementer, der tilbydes til beboere i de boligafdelinger, der er medlem af kursusfonden, og det er langt de fleste. Målet for kursusvirksomheden er, at beboere og beboervalgte får den viden og støtte, de har brug for i deres hverdag i fsb. Derfor er det glædeligt at se, at andelen af gennemførte arrangementer har været stigende de seneste år. Især arrangementer, hvor indholdet både rummer faglige og sociale elementer som fx ekskursioner, foredrag eller førstehjælp, trækker mange deltagere. Også arrangementer om TV og internet har været meget populære både i 2015 og 2016. Beboerdemokrati kan altså have mange facetter, og engagementet er der. Og så ikke uvæsentligt, det er en gruppe af beboere, valgt på sektionerne og i repræsentantskabet, der beslutter, hvilke kurser der tilbydes.

Som i alle andre former for demokrati er der også nogle spilleregler, fsb skal virke under. Alle almene boligorganisationer er omfattet af en fælles lovgivning, der er vedtaget af Folketinget, og som nøje fastlægger rammerne for, hvordan vi skal drive vores organisation. Også samarbejdet med Københavns Kommune, der fører tilsyn med fsb, sætter nogle rammer for, hvad vi kan og skal. Generelt er rammerne vide, men nogle gange støder vi ind i begrænsninger: Så er der noget, vi gerne vil, som ikke er tilladt. Eller noget vi gerne vil beslutte, som bliver besluttet et andet sted.

De rammer, vi er underlagt, og som vi ikke bare kan ændre, kan føles som snærende bånd. Derfor skal vi hver gang, det er relevant, udfordre rammerne. Når ting er urimelige og i strid med de værdier og mål, vi har, så skal vi kæmpe for at ændre dem over tid.

Læs mere …

Om opgaverne og arbejdet i afdelingsbestyrelsen
fsb's beboerdemokrati, og hvad du får ud af at være med, er temaet i dette interview med Ida Kunov-Kruse, medlem af afdelingsbestyrelsen i Kantorparken og fsb's organisationsbestyrelse.
Læs 'Få indflydelse dér, hvor du bor'

Nye muligheder i beboerdemokratiet
Digitale afdelingsmøder. En ny måde at holde afdelingsmøder på, hvor de, der ikke møder op på det fysiske afdelingsmøde, har mulighed for at få indflydelse.
Læs 'Prøv noget nyt: Udvid afdelingsmødet'

Organisationsbestyrelsens klumme
Hvad sker der i organisationsbestyrelsen? Det løfter en ny klumme på fsb.dk lidt af sløret for ved at fortælle om nogle af de drøftelser og beslutninger, der tages i organisationsbestyrelsen. 
Læs organisationsbestyrelsens klumme