fsb’s vedtægter

Vedtægterne er de regler, som fsb's repræsentantskab har besluttet skal gælde i organisationen. Vedtægterne er naturligvis underlagt de love, som generelt gælder for den almene sektor, fx Lov om almene boliger.

fsb's vedtægter er senest ændret i 2016.

Læs fsb’s vedtægter