Københavns største almene boligorganisation

fsb er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 12.000 familie-, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden. Det betyder, at hver femte almene bolig i København er en fsb-bolig. Herudover administrerer vi næsten 1.000 kollegieboliger og 800 boliger for Gladsaxe Kommune. Flere steder administrerer fsb også ejerforeninger, samt gård- og it-lav.

 

På Rådhuspladsen siden 1933
fsb blev grundlagt af advokat Rasmus Nielsen i 1933 under navnet Foreningen Socialt Boligbyggeri. Rasmus Nielsen havde kontor på Rådhuspladsen 59, og her ligger fsb’s administrationsbygning stadig.

 

Gode boliger, der er til at betale
Kerneydelsen – at bygge og udleje gode, sunde boliger, som er til at betale – har været den samme gennem alle årene. Dengang som nu har fsb:

  • stor byggeekspertise
  • solid erfaring med ejendomsadministration og -drift
  • gode relationer til de kommunale myndigheder
  • socialt engagement
  • fingeren på pulsen inden for arkitektur og byplanlægning

 

Professionel drift giver velholdte boligafdelinger
De boligafdelinger, som fsb ejer eller administrerer, varierer meget i størrelse. Vi har hele eller dele af Blågården, Bispeparken Tingbjerg og Bellahøj, som alle nærmest er byområder, og vi har fx Brøstes Grund på Christianshavn, hvor der er seks boliger. 

 

Uanset størrelse arbejder fsb struktureret med vedligeholdelse og renoveringer. Vi sætter barren højt for ejendomsservice og -drift. Derudover satser vi på miljø og bæredygtighed og er således KLIMA+ virksomhed og medlem af netværket Grønne Erhverv i Københavns Kommune.

 

Mere end en bolig
Boliger og mennesker. Det er byggestenene i fsb og i vores logo. Byggesten er et helt bogstaveligt symbol på, hvem vi er - en organisation, som bygger og udlejer boliger.

Besøg vores presserum for logo filer

 

fsb’s slogan er ’mere end en bolig’. At bo godt handler om mere end kvadratmeter og tag over hovedet. Det handler også om gode vilkår for beboerne og om at skabe gode rammer om fællesskabet, fx gennem udearealer, der inviterer til leg, fællesskab og ophold.