Lån rentefrit til effektiviseringer

Mange af fsb’s boligafdelinger arbejder aktivt med at nedbringe omkostningerne til driften. De får nu mulighed for at søge rentefrie lån til at lave forundersøgelser på forskellige områder, når de vil i gang med at effektivisere.

Organisationsbestyrelsen har netop besluttet at oprette en effektiviseringspulje. Puljen vil som start kunne udlåne op til 10 mio. kr. i 2018-19. Bagefter skal effektiviseringspuljen evalueres, og det sker første gang i 2020.

Puljen er oprettet, fordi nogle effektiviseringstiltag kræver en nærmere forundersøgelse for at få et solidt beregningsgrundlag. Og beregningsgrundlaget er nødvendigt, når beboerne skal vurdere om tiltaget reducerer driftsomkostningerne eller øger indtægterne i boligafdelingen.

 

Særligt fokus på renovation 

Effektiviseringspuljen vil kunne dække forskellige typer forundersøgelser. Det gælder fx forundersøgelse af nye affaldsordninger eller plejeplaner ved udlicitering af større grønne områder. Det kan også være, at der er behov for at finde ud af, hvor meget der skal istandsættes, hvis lokaler skal omdannes til erhvervslejemål.

Puljen har særligt fokus på at nedbringe driftsudgifterne til renovation og fremme brugen af mere miljøvenlige affaldssystemer.

Hvis din boligafdeling vil høre mere om effektiviseringspuljen, så kontakt din driftschef. Driftschefen vil også orientere om puljen på de førstkommende møder.

Læs mere om effektivisering og effektiviseringspuljen 

 

13. marts 2018 | Af kommunikationskonsulent Birgitte Thorsen, bth@fsb.dk