Seks forslag gav masser af debat

Fra stop af salg af almene byggegrunde til driftsfællesskaber. Repræsentantskabet behandlede seks forslag på årets møde. Debatten viste, at hverken repræsentantskabets eller organisationsbestyrelsens medlemmer altid er enige.

Hvorfor vælger mange mennesker i København at flytte i privat boligudlejning eller købe en bolig frem for at flytte til det almene? Det ville et flertal af repræsentantskabet gerne have svar på og stemte derfor ja til forslaget.

Foto  Anne Warrer Poulsen

Langt størstedelen af fsb’s boligafdelinger er med i et driftsfællesskab. Et driftsfællesskab består af flere boligafdelinger, som deler mandskab, maskinpark og ofte også ejendomskontor. Det første forslag, som repræsentantskabet skulle tage stilling til, handlede om netop driftsfællesskaber. Forslaget opfordrede til, at ’organisationsbestyrelsen skulle trække eventuelle bemyndigelser givet til administrationen omkring beslutning om indgåelse og udvidelse af driftsfællesskaber, således at det fremadrettet bliver besluttet af organisationsbestyrelsen og dermed beboerdemokratiet. Repræsentantskabet opfordrer organisationsbestyrelsen til at lytte til afdelingsbestyrelserne i forbindelse med indgåelse og udvidelse af driftsfællesskaber’.  

Fra både talerstolen og salen var der flere medlemmer af repræsentantskabet, der bakkede op om forslaget. – Vi føler os ikke altid hørt, og vi vil gerne tættere på jer i organisationsbestyrelsen’, ’I skal ikke lave forarbejdet, men I skal tage beslutningen’, lød det blandt andet.   

- Vi kan godt vedtage forslaget, men det er en åben dør, I sparker ind, lød det fra et medlem af organisationsbestyrelsen. Også formand for organisationsbestyrelsen Steen Søndergaard Thomsen kommenterede forslaget:

– Det er naturligt, at det er administrationen, der undersøger og indstiller til os. Selvfølgelig skal afdelingsbestyrelsen høres, og vi skal lytte til hinanden. Men vi skal følge lovgivningen. Og beslutningen ligger hos organisationsbestyrelsen, sagde Steen Søndergaard Thomsen.

Mange argumenter for og i mod forslaget fulgte fra et diskussionsivrigt repræsentantskab, før mødets dirigent Bo Jørgensen sendte medlemmerne til stemmetasterne. 54 medlemmer trykkede på ja, 26 på nej. 


3 forslag var der generel enighed om
Hvorfor vælger mange mennesker i København at flytte i privat boligudlejning eller købe en bolig frem for at flytte til det almene? Det ville et flertal af repræsentantskabet gerne have svar på. De stemte derfor ja til forslaget om at lave en undersøgelse af flyttemønstrene i København.

Yderligere to forslag blev vedtaget uden den store debat. Forslag om at de enkelte afdelingsbestyrelser altid skal høres, hvis der træffes en beslutning om afdelingen blev vedtaget samt et forslag om, at administrationen skal sende alle beskeder m.m. til alle medlemmer af en afdelingsbestyrelse, hvis bestyrelsen vel og mærke ønsker det, blev vedtaget uden nogen ønskede at komme på hverken talerstolen eller til mikrofonen. Her var både forslagsstillere, organisationsbestyrelse og det øvrige repræsentantskab nemlig enige. De blev et ja til begge forslag.  


Stop salg af almene byggegrunde
’Der tages en principbeslutning om, at fsb ikke vil sælge byggegrunde, men kun bytte til grunde med en byggeret på mindst samme størrelse i samme kommune’. Sådan lød det forslag, som fik flest op på talerstolen. Første mand var Steen Søndergaard Thomsen, som på det kraftigste anbefalede et nej til forslaget:

- Et blandet København er vigtigt. Vi skal ikke være fremmede overfor hinanden på grund af forskellige boformer. Regeringen har vedtaget, at antallet af almene boliger i de områder, de betegner som de hårde ghettoer, skal nedbringes. Vedtager vi dette forslag, giver vi dem gode kort på hånden, ja så kan vi egentlig blot aflevere nøglerne til Tingbjerg hos boligministeren allerede nu.

Det var der ikke enighed om i hverken organisationsbestyrelsen eller repræsentantskabet. Et medlem mente, at repræsentantskabet skulle stemme ja: - Sælger vi noget byggejord, skal vi have noget igen. Almene boliger er blandede boliger. Hvorfor rive ned og sælge fra i stedet for at bygge nyt, fx almene ungdomsboliger?

Repræsentantskabet skulle endnu en gang til stemmetasterne. Det endte med et klart nej til forslaget med 20 stemmer for, 72 i mod. 


Boligsocialt udvalg i fsb
fsb har sikkert snart et boligsocialt udvalg. Det vedtog repræsentantskabet, da de stemte ja til mødets sidste forslag. Organisationsbestyrelsen var enige om, at det vil være gavnligt at styrke den fælles dialog om de boligsociale indsatser i fsb. Men i stedet for at nedsætte et udvalg foreslog organisationsbestyrelsen, at man lavede et årligt boligsocialt topmøde, hvor afdelingsbestyrelserne i afdelinger med boligsociale helhedsplaner deltog sammen med administrationen og projektlederne i fsb’s boligsociale helhedsplaner.

Det var et lille flertal i repræsentantskabet ikke enige i. Med 46 stemmer for og 43 imod vedtog medlemmerne, at organisationsbestyrelsen opfordres til at nedsætte et boligsocialt udvalg. 


Flere artikler fra årets repræsentantskabsmøde:

 

06. juni 2018 | Af kommunikationskonsulent Anne Warrer Poulsen, awp@fsb.dk