Sådan fungerer ventelisten

Ledige boliger udlejes efter anciennitet på ventelisten. 

Anciennitet handler om, hvor lang tid du har været på venteliste. Du har anciennitet fra den dato du skriver dig op. Boligerne udlejes som udgangspunkt til den med højest anciennitet, som siger ja til boligen.
Men der er nogle fordele, som går forud for anciennitet.


Når en bolig er ledig, tilbydes den i følgende rækkefølge til:

  • Ældre eller handicappede med særlige behov, hvis boligen er særligt egnet for ældre eller handicappede.
  • Fraflyttede beboere som har købt et boliggarantibevis. Læs om boliggarantibevis
  • Personer på intern venteliste eller med skilsmisseopskrivning, som ønsker en ny bolig i den boligafdeling, de allerede bor i.
  • Personer på intern venteliste eller med en skilsmisseopskrivning, som ønsker en bolig i andre boligafdelinger end den de bor i.
  • Personer på den eksterne venteliste med de fleksible kriterier. Læs om de fleksible kriterier
  • Personer på ekstern venteliste som ikke opfylder fleksible kriterier.

Personer på den interne venteliste får altså altid tilbudt boligen før personer på den eksterne venteliste, selvom personer på den interne venteliste kan have lavere anciennitet.
Og du rykker ned på ventelisten, hvis en person, som opfylder en af kategorierne over den, du er i, skriver sig på ventelisten.

Du kan også rykke op og ned på ventelisten, hvis personer, som står før dig på ventelisten, gør sig aktive eller passive på ventelisten.

Københavns Kommune har ret til hver tredje af vores ledige boliger, som de finder beboere til uden om ventelisten.