Hvis du svarer ja

Du får besked senest 5 dage efter svarfristen
Hvis du svarer ja til et tilbud om bolig, får du senest 5 dage efter svarfristen at vide, om du får boligen.

Vær sikker når du svarer ja
Det er vores erfaring, at mange siger nej til boligtilbud og at du derfor godt kan få en bolig, selv om du fx er nummer 50 til boligen. Derfor skal du være sikker på, at du vil have en bolig, når du svarer ja, også selv om du er nummer 50 på ventelisten til boligen.

Vi anbefaler også, at du altid har set en bolig, inden du svarer ja,

Hvis du får boligen
Hvis du får besked om, at du har fået boligen, skal du inden 5 hverdage indsende eventuel dokumentation, som fx at du er i arbejde, hvis du har fået tilbudt boligen, fordi du er skrevet op med det fleksible kriterie 'I arbejde'.  

Du skal også indsende dokumentation med fulde navne, fødselsdato og nuværende adresse på alle, der skal bo i boligen.
Har du fået din bolig via den interne venteliste, får du også tilsendt en blanket, som du skal udfylde og sende til fsb for at sige din gamle bolig op.

Når fsb har modtaget din dokumentation, får du tilsendt en lejekontrakt, som du skal underskrive og sende retur senest 3 dage efter du har modtaget den. 

Når fsb har modtaget den underskrevne lejekontrakt, og du har betalt indskud og husleje for den første måned, sender fsb en kopi af lejekontrakten til dig.


Nøglerne kan du hente på ejendomskontoret 
Du skal kontakte ejendomskontoret og aftale et tidspunkt for, hvornår du kan komme og hente nøglerne. På ejendomskontoret skal du vise kopien af lejekontrakten og billedlegitimation for at få nøglerne udleveret.

 

Vær opmærksom på, at din opskrivning slettes
Når du får en bolig, så lukkes din opskrivning. Hvis du ønsker en ny bolig en gang i fremtiden, så skriv dig på venteliste igen, når du er flyttet ind. Som lejer i fsb kan du komme på intern venteliste.