Hvis du fortryder dit svar

Hvis du fortryder dit svar, inden svarfristen er udløbet
Hvis du fortryder dit svar, inden svarfristen er udløbet, kan du ændre dit svar på Min Side.

Hvis du har sagt ja og fortryder, efter svarfristen er udløbet
Hvis du får boligen og alligevel ikke ønsker boligen, får du 12 måneders karantæne fra ventelisten. I karantæneperioden vil du ikke få tilbudt boliger, men opsparer stadig anciennitet på ventelisten.

Hvis du fortryder, efter du har skrevet under på lejekontrakten
Hvis du har skrevet under på en lejekontrakt, skal du betale husleje, indskud mv., også selv om du fortryder. Hvis du har fået boligen via den interne venteliste, har du samtidig automatisk opsagt din nuværende bolig. Du skal derfor flytte, uanset om du flytter ind i den nye bolig eller ej.