Om ekstraordinære afdelingsmøder

En boligafdeling kan beslutte at holde et ekstraordinært afdelingsmøde, hvis der er behov for at behandle et emne uden for de ordinære afdelingsmøder, fx på grund af:

  • det haster at få emnet behandlet
  • emnet er så omfattende, at det kræver et helt møde for sig selv
  • der skal være valg til at afdelingsbestyrelsen

Hvem kan beslutte et ekstraordinært afdelingsmøde?

  • afdelingsbestyrelsen
  • mindst 25 % af afdelingens beboere
  • fsb’s organisationsbestyrelse
  • et tidligere afdelingsmøde


Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Hvis afdelingsbestyrelsen modtager en anmodning fra beboerne eller organisationsbestyrelsen, skal I indkalde til det ekstraordinære afdelingsmøde senest 2 uger efter. Sker det ikke, kan organisationsbestyrelsen indkalde til mødet.

Indkaldelsen skal omdeles til beboerne senest 2 uger før mødet. Indkaldelsen skal indeholde:

  • dato for indkaldelsen
  • tid og sted for afdelingsmødet
  • dagsorden
Der er ikke nogle vedtægtsmæssigt krav til, hvad dagsordenen skal indeholde. Det skal være tydeligt, hvilket emne der skal behandles, og hvad der skal stemmes om. 

Brug for hjælp?
fsb's administration hjælper gerne fx med at lave materialet til det ekstraordinære afdelingsmøde, trykke og omdele det til beboerne. Hjælpen er ikke dækket af administrationsbidraget. Det vil sige, I skal betale for hjælpen. Kontakt eventuelt dbj@fsb.dk