Forslag

Alle beboere, som har adgang til afdelingsmødet, har også ret til at stille forslag. Hvis en beboer vil stille forslag, som han/hun ønsker behandlet på et afdelingsmøde, skal det afleveres senest 2 uger før mødet.
Forslaget skal være på skrift.

Skabelon til forslag på afdelingsmødet (åbner i word)


Hent hjælp i fsb’s administration til at vurdere forslag

Senest 10 dage før afdelingsmødet skal I sende alle forslag til jeres driftschef. Han vurderer forslagene og beregner, hvad det vil koste at gennemføre det enkelte forslag. Driftschefens vurderinger vedlægges forslaget, når det omdeles til beboerne.

Forslag skal uddeles senest en uge før afdelingsmødet
De indkomne forslag skal uddeles til beboerne senest en uge før afdelingsmødet.