Dagsorden

Dagsorden for jeres ordinære afdelingsmøde skal indeholde en række punkter, blandt andet valg af dirigent, beretning og behandling af forslag.

Der gælder andre regler for dagsordenen til ekstraordinære afdelingsmøder. 

Læs om ekstraordinære afdelingsmøder

Jeres afdeling har besluttet at holde ét årligt afdelingsmøde
Hvis I har besluttet 'kun' at holde ét årligt, ordinært afdelingsmøde (som vil være et afdelingsmøde, hvor afdelingens budget skal behandles), skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af forretningsorden for mødet
 • Afdelingsbestyrelsens beretning
 • Forslag                    
 • Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 • Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 • Boligafdelingens budget for det kommende år
 • Valg
 • Eventuelt


Jeres afdeling har besluttet at holde 2 årlige afdelingsmøder
Hvis I holder 2 ordinære afdelingsmøder om året, skal dagsordenen for hvert møde mindst indeholde følgende punkter:

Afdelingsmøde om budget

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af forretningsorden for mødet
 • Afdelingsbestyrelsens beretning (kan også være på afdelingsmødet om regnskab)
 • Forslag
 • Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 • Boligafdelingens budget for det kommende år
 • Valg
 • Eventuelt


Afdelingsmøde om regnskab

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af forretningsorden for mødet
 • Afdelingsbestyrelsens beretning  (kan også være på afdelingsmødet om budget)
 • Forslag
 • Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 • Boligafdelingens regnskab
 • Valg  (kan også være på afdelingsmødet om budget)
 • Eventuelt