Spørgsmål og svar om ulovlig fremleje

Her på siden har vi samlet de mest almindelige spørgsmål og svar, som fsb's jurister modtager om ulovlig fremleje og afdelingsbestyrelsens rolle.

Hvad gør vi, hvis en beboer henvender sig til os i afdelingsbestyrelsen med mistanke om ulovlig fremleje?
Så skal I bede beboeren om at henvende sig til fsb kundeserivice og oplyse om mistanken. Det kan ske per brev til Rådhuspladsen 59, 1550 København V, eller e-mail til kundeservice@fsb.dk.


Skal afdelingsbestyrelsen hjælpe med at skaffe beviser for den ulovlige fremleje?
Nej. Det er ikke jeres job som afdelingsbestyrelse at indhente beviser, hverken i fremleje- eller i husordensager. Hvis I selv som beboere observerer eller har mistanke om fx ulovlig fremleje, må I dog meget gerne henvende jer til fsb kundservice.

Afdelingsbestyrelsens rolle er blandt andet at være med til at sikre, at der er god orden i boligafdelingen, og det gør I ved at hjælpe beboere, der har en klage, med at få den sendt til den til det rigtige sted – i dette tilfælde fsb's kundeservice.

Både I og de andre beboeren er altid velkomne til at ringe til kundeservice med spørgsmål om sagsbehandlingen.


Hvad gør fsb kundeservice, når de får oplysninger om ulovlig fremleje?
Først undersøger kundeservice om den/de ”fremmede” godt må være i lejemålet. I boligen må udover lejer være lejers husstand. Man må også have gæster på korte besøg.

Der kan også være tale om lovlig del- eller helfremleje.

Hvis der ikke tale om husstand, gæster eller lovlig fremleje, vil fsb påtale, at der er ukendte i lejemålet, og lejeren får en frist til at bringe forholdet i orden.

I yderste konsekvens kan fsb's jurister ophæve lejemålet, hvis lejer er fraflyttet uden aftale og/eller uberettiget har overladt lejemålet til andre. Dette kan dog kun ske, hvis fsb kan løfte bevisbyrden for den ulovlige fremleje.

Bevis for ulovlig fremleje vil oftest være vidneudsagn fra de omkringboende. Andet bevis kan fx være kopi af hjemmesider, hvor der sker udlejning fra, folkeregisterattest, klager fra naboer og eventuelt oplysninger fra politi eller myndigheder.

Kravene til bevis er høje, når det gælder ophævelse af en bolig. Det er altid en konkret vurdering, om der er tilstrækkelig med dokumentation og (vidne)forklaringer.