Ny husorden

Hver boligafdeling har ret til på afdelingsmødet at vedtage en husorden med det indhold, afdelingen ønsker.

Formålet med husordenen er at lade den enkelte beboer forstå, at der er tale om et lille samfund, hvor man skal passe på den fælles ejendom og tage hensyn til hinanden.

Husorden skal ikke være et redskab til påtale af gener, men et bidrag til en bedre beboeradfærd.

Hvad står der i lovgivningen?
Almenlejeloven gælder for alle beboere i fsb's afdelinger. Ifølge den skal man tage hensyn til de andre beboere i afdelingen og passe godt på ejendommen.

Uanset hvad der står i husordenen kan hærværk, mislighold, støj og andre gener påtales under henvisning til almenlejeloven. fsb kan derfor altid påtale gener og retsforfølge den beboer, der er til gene i gentagne eller grove tilfælde. Loven opremser en række konkrete gener, der kan påtales, fx vold, støj og hærværk. Men loven har også en opsamlingsbestemmelse, så man faktisk kan påtale alt, der er til gene.

Almindelig kriminel adfærd kan altid anmeldes i henhold til straffeloven, ligesom reglerne om skadesansvar også gælder for alle beboere.

Husorden
Husordenen bør være så konkret og enkel som muligt og kun vedtage regler på de områder, hvor man skal vise hensyn (fx larm og husdyr). Ønsker man i afdelingen, at der også skal være retningslinjer for, hvordan man bør  opføre sig på en række områder, skal dette anføres i et sæt leveregler, som supplerer afdelingens husorden.

I fsb’s standardhusorden til nye boligafdelinger er nævnt nogle forslag til indhold. Standardhusordenen finder du nederst på siden. Hver afdeling har forskellige husordener, og der kan derfor skrives andre, flere eller færre punkter i husordenen end nævnt i standarden. Reglerne skal dog som udgangspunkt kunne håndhæves af ejendommens personale, de skal være retfærdige for alle beboere og de skal med rimelighed kunne føre til en opsigelse. Alle andre anvisninger for, hvordan man bør opføre sig, skal skrives i levereglerne.

Husordenen kan ændres på et afdelingsmøde. 

Leveregler
I levereglerne skal stå, hvordan beboerne i afdelingen bør opføre sig på en række områder, for at alle beboere kan føle sig godt tilpas, hvor de bor. Levereglerne supplerer husordenen, og angiver derudover en række praktiske oplysninger, som det er godt at vide som beboer i boligafdelingen.  Det kan være anvisninger på forhold omkring  fx barnevogne, cykler, fælles arealer, boldspil og parkering.

Som udgangspunkt er overtrædelse af levereglerne at betragte som ”mindre væsentlige gener”, som ikke kan føre til opsigelse. Det vil dog altid være en konkret vurdering i den enkelte sag, om der foreligger væsentlighed, og i tvivlstilfælde vil afgørelsen i sidste ende ligge hos domstolene.

Levereglerne kan ændres på et afdelingsmøde. 


fsb’s kvalitetssikring af husorden
Hvis boligafdelingen ønsker det, kan fsb gennemgå husorden og leveregler, så indholdet er juridisk korrekt og sproget er forståeligt og grammatisk korrekt. fsb’s grafiker kan opsætte husordenen, så den bliver layoutet som fsb’s standardhusorden men med et foto af jeres boligafdeling på forsiden. Den samlede pris for dette er 3835 kr

Hvis I ønsker dette, så kontakt jeres driftschef.


fsb's standardhusorden til nye boligafdelinger

 Oversigthusorden  

fsb's standardhusorden til nye boligafdelinger 
Mangler I inspiration til jeres nye husorden, kan I måske finde det i
fsb's standardhusorden til nye boligafdelinger.