Om arbejdet i afdelingsbestyrelsen

Som afdelingsbestyrelse skal I have en forretningsorden, hvor der blandt andet skal stå, hvordan I konstituerer jer, hvor tit I holder møder, hvem der indkalder og hvornår samt hvem, der kan deltage i møderne.

Forretningsordenen skal godkendes på et møde i afdelingsbestyrelsen. Den skal ses efter og eventuelt revideres hver gang, der er valgt nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Hent skabelon til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen (åbner i Word)  


Offentliggør referater og dagsordener

I skal altid skrive referat af jeres møder i afdelingsbestyrelsen. I skal offentliggøre referatet, så det er tilgængeligt for boligafdelingens beboere senest 4 uger efter, mødet har været afholdt. En dagsorden skal være tilgængelig for beboerne, før mødet holdes.

Det er en god idé at bruge jeres boligafdelings hjemmeside til at offentliggøre dagsordener og referater. Husk der ikke må være personfølsomme oplysninger i et referat, og at I eventuelt kan vælge at have lukkede punkter på jeres møde. 

BL - Danmarks almene boliger har lavet en skabelon, I kan bruge eller tilpasse, så den passer til jeres møder. 

Hent skabelon til referat af et møde i afdelingsbestyrelsen (åbner i Word)  


Opgaver i løbet af året
fsb har lavet et årshjul, der beskriver opgaverne for afdelingsbestyrelser.

Se årshjulet i en digital udgave

Årshjulet kan bestilles i en papirudgave hos fsb. Send en mail til kom@fsb.dk