Om udlejning af beboerlokale

Mange boligafdelinger har et beboerlokale, som beboerne kan leje eller låne. Lokalet kan bruges efter de regler, som er besluttet på et afdelingsmøde.


Afdelingsbestyrelsen eller en beboer kan stå for udlejningen

Har afdelingsmødet valgt, at afdelingsbestyrelsen eller en beboer skal stå for udlejningen af beboerlokalet, skal I sørge for:

  • at der er bilag for alle indtægter og udgifter fx betaling for leje, indkøb af tallerkener, rengøring, diverse husholdningsmaskiner, glas og lignende.
  • at aflevere de underskrevne bilag til ejendomskontoret, der sender dem til fsb, drift, byg og jura.

Spørg på ejendomskontoret, hvornår der afregnes med fsb, økonomi.


Ejendomskontoret kan stå for udlejningen

Hvis afdelingsmødet har valgt, at ejendomskontoret skal stå for udlejning af lokalet, er det ejendomskontoret, der sikrer, at der er bilag for indtægter og udgifter og sender dem fsb, økonomi.


Indtægter og udgifter fremgår af afdelingens samlede regnskab

Regnskabet for udlejningen af beboerlokalet skal afleveres til fsb, økonomi senest den 15. januar. fsb sørger for, at indtægter og udgifter fremgår af boligafdelingens samlede regnskab.