10 gode råd om opvarmning og udluftning

1. Find en temperatur til boligerne, som I alle ønsker
Det er en god ide, at du og dine naboer på et afdelingsmøde bliver enige om, hvilken temperatur I ønsker i jeres boligafdeling. Hvis en enkelt person har brug for at have det så varmt, at ejendomskontoret må skrue radiatorvandets temperatur op, så bliver det dyrere for jer alle. Det skyldes, at varmetabet bliver større. Et niveau, som tilfredsstiller de fleste, er 21 grader.

 

2. Sæt alle radiatorer på samme temperatur
Der er penge at spare, hvis du bruger alle radiatorer i din bolig i stedet for at lade en enkelt radiator klare opgaven. Det er fordi, temperaturen på radiatorvandet kan sættes ned, og dermed bliver varmetabet i hele boligafdelingen mindre. Det er ikke dyrere at bruge lidt varme på alle radiatorer end at bruge meget på en. Til gengæld får du færre kolde områder i din bolig. 

 

3. Luk døren, hvis du vil have det koldere i fx soveværelset
Hvis døren står åben, vil radiatorerne i andre rum varme mere for også at varme soveværelset op. Når få radiatorer skal varme meget op, så skal det vand, som løber til radiatorerne være varmere, og det giver dig og dine naboer en større varmeregning.

 

4. Undgå at store møbler og gardiner dækker radiatorer og termostatventiler
Radiatoren kan ikke komme af med varmen til rummet, hvis du sætter store møbler og gardiner foran den eller termostatventiler. Hvis du skruer op for radiatoren vil varmemåleren kun registrere, at der er skruet højt op, men ikke at radiatoren ikke kan komme af med varmen. Så du får en ekstra stor varmeregning og en kold bolig.   

 

Hvis et gardin fx dækker for termostatventilen, kan den ikke mærke rummets temperatur og vil derfor tro, at rummet er koldere end det i virkeligheden er. Så åbner ventilen for radiatoren, og du får en masse varme, som du ikke har brug for, men som måleren registrerer, og som du derfor skal betale for.

 

5. Undgå at tørre tøj på radiatorer
Hvis du tørrer tøj på radiatoren, sker der det samme, som hvis den var dækket af møbler og gardiner. Radiatoren kan ikke komme af med varmen, og din varmeregning bliver større. 

 

Et endnu større problem er, at vandet fra vasketøjet kommer ud i luften, og hvis der ikke hurtigt bliver luftet ud, vil den blive til vand igen på de kolde steder i boligen. På fugtige pletter kan der hurtigt dannes skimmelsvamp.

 

6. Skru lidt ned for varmen, hvis du er væk i flere dage
Skal du være væk i flere dage, kan du godt skrue lidt ned for varmen, men ikke så langt ned, at boligen bliver kold. Hvis du vil undgå skimmel på kolde overflader, skal du holde temperaturen på mindst 17 grader. Bliver det koldere tager det meget lang tid at varme lejligheden op, og dine naboer skal bruge mere varme, hvis de også skal varme dine kolde vægge op.

 

7. Luft ud et par gange om dagen i 5-10 minutter
En familie på fire personer producerer 10 – 15 liter vand om dagen ved madlavning, badning osv. Alt dette vand fordamper ud i boligens luft, og hvis det ikke bliver fjernet, så bliver det til vand igen, hvis der er kolde steder i boligen. Den gode måde at fjerne fugten på er at lufte kraftigt ud i 5-10 minutter med gennemtræk et par gange hver dag. Specielt efter du har været i bad, og når du har lavet mad. 

 

8. Lad ikke vinduer stå på klem hele dagen
Vinduer, der står på klem, skaber kolde områder i boligen, hvor luftens vanddamp vil søge hen. Det giver risiko for skimmelsvamp. Har du vinduet åbent i længere tid, og er det koldt udenfor, vil du også opleve, at radiatorventilens indbyggede frostsikring, vil tænde for radiatoren, selvom den er slukket. Der vil stadig være koldt i din bolig, for radiatoren prøver at varme udendørsluften op, men måleren kører hurtigt, og det kommer du til at betale for.

 

9. Hold ventilationsåbninger åbne i badeværelse og køkken
For at have et godt indeklima skal du lede fugt ud af din bolig og frisk luft ind. Derfor skal du lade ventilationsåbninger være åbne og rene i vinduer, vægge, køkken og bad. I moderne ejendomme med mekanisk udsugning må du ikke ændre på de indstillinger, der er på ventilen foran åbningerne i køkken og bad. Hvis du ikke holder diverse ventiler åbne, vil du enten opleve træk eller i ældre ejendomme slet ingen udskiftning af luften og dermed skimmelproblemer. Ejendomskontoret kan fortælle dig, hvordan du rengør ventilationsåbningerne i din bolig.

 

10. Stil ikke møbler helt op ad kolde ydervægge
I ældre huse, hvor der ikke er særlig meget isolering i ydervæggene, opstår der nemt kolde områder, hvis væggene ikke bliver opvarmet. Væggene bliver opvarmet ved, at rummets luft fører varme hen til væggen. Hvis du fx har sofaer, skabe og andre store møbler tæt på ydervæggene, så kan luften ikke bevæge sig hen over væggene og opvarme dem. I stedet vil kulden udefra afkøle luften, som bliver til vanddamp. Dermed kan der let dannes skimmel. Sørg for, at der er god afstand mellem væggen og de møbler, du placerer der.

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv