Må jeg sætte vaske- og opvaskemaskine op?

Du må gerne sætte vaske- og opvaskemaskine op. 


Sådan anmelder du opsætning af vaske- og opvaskemaskine
 1. Inden du opsætter maskinen, så giv ejendomskontoret besked om dine planer. Kontoret kan fortælle dig, om der er el-kapacitet til en udvidelse.
 2. Læs retningslinjer og vilkår for opsætning af vaske- og opvaskemaskine (se herunder).
 3. Udfyld anmeldelses-blanket og aflever den på ejendomskontoret sammen med dokumentation for at installation er foretaget af en autoriseret el- eller vvs-installatør.
  Hent blanket


Husk indboforsikring
fsb anbefaler, at du har en indboforsikring. 
Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der.

Regler for opsætning af vaske- og opvaskemaskine

 • Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
 • Du skal selv betale alle udgifter forbundet med installationen fx hvis el-kapaciteten skal udvides. Dette godtgøres ikke, når du flytter.
 • Ændringer på eksisterende vandinstallationer skal udføres af autoriseret vvs-installatør, som også skal anmelde opsætningen i kommunen.
 • Vaske- eller opvaskemaskinen skal være tilsluttet selvstændig koldtvandshane.
 • Tilslutningen skal foretages til eksisterende rørinstallationer med tee-stykke i fuld rørdimension.
 • Ændringer på eksisterende el-installationer skal udføres af autoriseret el-installatør.
 • Evt. ny elforsyning fra kælder skal udføres efter anvisning fra og aftale med ejendomskontoret.
 • Opvaske- eller vaskemaskine, der er placeret i rum uden gulvafløb, skal stilles på et vandtæt underlag.
 • Al kabel skal føres langs loft og ned til forbrugssted, så det bevarer så meget vægplads som muligt.
 • fsb kan besigtige installationerne indtil 14 dage efter anmeldelsesdatoen.
 • Når du flytter, kan fsb kræve reetablering af ændringer i boligen fx genetablering af køkkenbord eller genopsætning af skab, hvis du har fjernet et skab i forbindelse med installationen.
 • Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der. Vi anbefaler derfor, at du har en indboforsikring.


Blanket til at anmelde opsætning af vaske- eller opvaskemaskine

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv