Når du vil klage

Hvis du vil klage over en anden beboer, skal det ske skriftligt. Du kan eventuelt udfylde klageskemaet (se nedenfor), skrive et brev eller en e-mail.

Hent klageskema

Det er vigtigt, at du så præcist som muligt skriver, hvad du klager over, og angiver tydeligt navn og adresse på den, du vil klage over. Husk også at skrive dit eget navn, adresse, telefonnumer samt dato. Send gerne klagen til fsb på jura@fsb.dk. Du kan også aflevere klagen på ejendomskontoret, som sørger for at formidle den videre. 

Ingen følsomme personoplysninger
Din klage må ikke indeholde følsomme personoplysninger. Gør din klage det, så må vi ikke behandle den. fsb må ikke behandle følsomme personoplysninger ifølge Databeskyttelsesforordningen.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Genetiske og biometriske data
  • Helbredsoplysninger
  • En fysisk persons seksuelle forhold og seksuelle orientering


fsb vurderer din klage

Din klage bliver vurderet af fsb’s jurister og konfliktmæglere, som beslutter, hvad der skal ske. De kan fx tage kontakt til beboeren eller vurdere, at sagen bedst egner sig til konfliktmægling. 
Læs mere om hvordan en klage bliver behandlet i fsb

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv