Fremlej et værelse

Du har ret til at fremleje et værelse i din bolig. Du skal opfylde en række betingelser, hvis du fremlejer et værelse.

  • Der må ikke bo mere end én person pr. værelse.
  • Du må max fremleje halvdelen af boligens værelser. Så har fx du en 3-værelses, må du fremleje et værelse, og har du en 4-værelses, må du fremleje 2 værelser.
  • Du må ikke kræve højere leje, end du selv betaler.
  • Du skal dokumentere, hvor mange der bor i din bolig, med en husejerattest fra Folkeregistret.

Senest 4 uger før, du vil fremleje et værelse, skal du udfylde en blanket og sende den og dokumentationen til fsb kundeservice.
Du får skriftligt svar fra fsb indenfor 14 dage. Du kan kontakte fsb kundeservice på telefon 3376 8002, hvis du har spørgsmål. 

Du skal underrette Borgerservice, hvis du får boligsikring eller boligydelse.


fsb kan sige nej til fremlejen

fsb kan sige nej til fremlejen, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af værelser, eller fsb har en anden rimelig grund. Hvis fsb ikke kan godkende, at du fremlejer, får du en skriftlig begrundelse indenfor 2 uger.

 

Blanket til ansøgning om fremleje af værelse

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv