Fremlej din bolig

Du har ret til at fremleje din bolig, men du skal opfylde en række betingelser.

Regler for fremleje

 • Følgende årsager til fremleje kan godkendes:

  Sygdom og rekreation
  Udstationering
  Studieophold
  Fængselsophold

 • Du må højst fremleje i 2 år i én sammenhængende periode.
 • Du må ikke kræve højere leje, end du selv betaler.
 • Du er ansvarlig for, at lejeren ikke misligholder boligen eller overtræder husordenen.
 • Den, du fremlejer til, kan ikke overtage boligen, når fremlejeperioden er slut.
 • Der må ikke bo mere end én person pr. værelse.
 • Hvis lejligheden er en ældre- eller ungdomsbolig, kan fsb stille krav om, at den, der fremlejer, skal opfylde betingelserne for at bo i den type bolig.


Send ansøgning til fsb kundeservice 

Senest 4 uger før du ønsker at fremleje, skal du udfylde en ansøgning og sende den til kundeservice@fsb.dk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge: 

 • dokumentation for årsag til fremleje
 • kopi af fremlejekontrakt
 • dokumentation med fulde navn og fødselsdato på alle, som skal bo i boligen, 
 • er din bolig en ungdoms- eller ældrebolig skal du også vedlægge dokumentation for at fremlejetager opfylder betingelserne for at bo i ungdoms- eller ældrebolig.

Du får skriftligt svar fra fsb indenfor 14 dage. Du kan kontakte fsb kundeservice på telefon 3376 8002, hvis du har spørgsmål. 

Hent blanket til at ansøge om fremleje af bolig

Du skal underrette Borgerservice, hvis du får boligsikring eller boligydelse.

 

Skriv en fremlejekontrakt
Fremlejekontrakten skal være skriftlig, og du skal selv sørge for at skrive den. Den skal minimum indeholde oplysninger om:

 • husleje pr. måned
 • forbrug (el, vand, varme)
 • fremlejekontraktens varighed 
 • Evt depositum
 • Oplysning om boligen er møbleret

Både du og personen, du fremlejer til, skal underskrive kontrakten.

fsb kundeservice tilbyder at opbevare den originale fremlejekontrakt.


fsb kan sige nej til fremlejen

fsb kan sige nej til fremlejen, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af værelser, eller fsb har en anden rimelig grund. Hvis fsb ikke kan godkende, at du fremlejer, får du en skriftlig begrundelse indenfor 2 uger.


Du er stadig ansvarlig for boligen

Selv om du fremlejer din bolig, gælder det oprindelige lejeforhold mellem dig og fsb fortsat. Du er derfor selv ansvarlig for, at lejen bliver betalt, at husordenen overholdes, og at boligen ikke misligholdes.


fsb anbefaler
 
For at undgå problemer, hvis den, du fremlejer til, misligholder fremlejekontrakten, anbefaler fsb dig at:

 • betale lejen via din egen bank eller betalingsservice
 • oplyse fsb om din nye adresse eller en kontaktadresse

 

 

 

Blanket til ansøgning om fremleje af bolig

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv