Studiekontrol

En gang om året sender fsb mail ud til alle beboere i ungdomsboliger og på kollegier, hvor vi beder dig dokumentere, at du er studieaktiv. 

Hvordan får jeg besked om, at der er studiekontrol?

Du får en mail, når det er tid til studiekontrol. I mailen står, hvad du skal gøre. Senest seks uger efter at mailen er sendt, skal du have fremsendt din studiedokumentation. Hvis du ikke overholder tidsfristen, bliver dit lejemål opsagt.

Sørg derfor for at din e-mailadresse er opdateret - det kan du gøre på Min Side

Vi gør også opmærksom på studiekontrollen på vores facebookside og med plakater, der hvor du bor.

Hvem skal udfylde studiekontrollen, hvis man bor flere sammen?
Det er kun lejere på lejekontrakten, som skal udfylde studiekontrollen. 
Hvis I bor to sammen og begge er på lejekontrakten, så er det kun den person med længst studietid tilbage, som skal udfylde studiekontrollen.
Hvis du har fremlejet din bolig, er det dig som fremlejer, der skal fremvise studiedokumentation i fremlejeperioden.

Husk du må ikke fremleje uden fsb’s godkendelse.  


Hvad skal jeg svare på i studiekontrollen?
Spørgsmålene i studiekotrollen afhænger af, om du har fulgt de sidste 12 måneders uddannelsesforløb og taget eksaminerne/prøver, eller om du ikke har.


Jeg har fulgt det seneste års studieforløb
Har du fulgt det seneste års planlagte studieforløb, skal du udfylde en tro- og loveerklæring, om at du lever op til følgende:

 1. Jeg har indenfor de sidste 12 måneder fulgt det foreskrevne studieforløb og gået til de forskrevne eksaminer/prøver.
 2. Jeg er indskrevet på den uddannelse, som jeg oplyser ved studiekontrollen (du skal udfylde et felt på studiekontrolllen med, hvilken uddannelse du er i gang med).
 3. Jeg planlægger at være studieaktiv i det kommende år.
 4. A. Jeg har et år eller længere tilbage af min nuværende uddannelse (og evt. tilhørende overbygnings­uddannelse, som påbegyndes i  umiddel­bar forlængelse heraf).
  Eller
  B. Jeg er færdiguddannet i det kommende år, hvor jeg på eget initiativ kontakter fsb for at opsige min bolig.
 5. Jeg er ikke og forventer ikke at blive mere end 1 år forsinket på min uddannelse ift. normalstudieplanen.
 6. Dette kan ved stikprøvekontrol dokumenteres ved eksamensudskrifter eller tilsvarende.
 7. Jeg opfylder i øvrigt betingelserne for at bo i ungdomsbolig og er ikke bekendt med forhold, der kan give grund til tvivl om studieaktivitetskravet er opfyldt.
 8. Hvis jeg afbryder min uddannelse, giver jeg straks fsb besked. Dette gælder også i tilfælde af, at jeg skifter studium.
 9. Alle de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er ikke i strid med punkterne 1 til 8.
 10. Jeg er bekendt med, at afgivelse af falske oplysninger på tro og love i sig selv er strafbart, og at fsb frit kan politianmelde falske erklæringer.

Du kan vælge mellem at: 
 • underskrive med NemID
 • printe og underskrive og sende til fsb

Jeg har IKKE fulgt det seneste års studieforløb
Har du IKKE fulgt det sidste års studieforløb, skal du udfylde en blanket med oplysning om uddannelsesaktivitet. Blandt andet skal du oplyse, hvilke eksaminer/prøver du har været oppe til og angive årsag til du ikke eller kun delvist har fulgte uddannelsesforløbet.
Blanketten skal du printe og have din uddannelsesinstitutions stempel og underskrift på.
Blanketten skal sendes til fsb.

Find blanketten her

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv