Betingelser for at bo i ungdomsbolig/kollegie

Du skal være elev, lærling eller aktiv på en SU-berettiget uddannelse for at bo på et kollegie eller i en ungdomsbolig.
Ifølge loven skal fsb en gang om året kontrollere, at du er studieaktiv. Det hedder studiekontrol og finder sted i oktober og november. Du får en mail, når det er tid til studiekontrol. Sørg derfor for, at din e-mailadresse registreret hos os er opdateret - det kan du gøre på Min Side

Når du afslutter din uddannelse
Når du afslutter din uddannelse, opfylder du ikke længere betingelserne for at bo på kollegie eller i ungdomsbolig og skal derfor straks opsige din bolig.  
Læs mere om hvordan du opsiger din bolig

Hvis du skifter uddannelse
Hvis du skifter uddannelse, skal du give fsb besked.

Send en mail til kundeservice@fsb.dk med oplysning om:

  • dit navn
  • din adresse
  • hvilken uddannelse du starter på
  • startdato på ny uddannelse
  • slutdato på ny uddannelse


Hvis du afbryder din uddannelse
Hvis du stopper med at være under uddannelse, opfylder du ikke længere betingelserne for at bo på kollegie eller i ungdomsbolig og skal derfor straks opsige din bolig.  
Læs mere om hvordan du opsiger din bolig

Hvis du bliver forsinket i din uddannelse
For at bo i ungdomsbolig eller på kollegie, skal du være studieaktiv. Derfor må du højst blive et år forsinket, i forhold til det afslutningstidspunkt du havde på din uddannelse, da du flyttede ind.

 

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv