Vær med i afdelingsbestyrelsen

På afdelingsmødet kan du stille op til afdelingsbestyrelsen, hvis du er over 18 år.

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at repræsentere de øvrige beboere og sikre, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet. Afdelingsbestyrelsen er også ansvarlig for at indkalde til afdelingsmøde.

Mellem møderne er det oftest afdelingsbestyrelsen, der i et eller andet omfang bliver inddraget i igangværende projekter og opgaver, fx renoveringsprojekter eller hvis der skal anlægges en ny legeplads.

Desuden er det afdelingsbestyrelsens opgave at følge udviklingen i boligafdelingen og være med til at fastslå, hvor og hvornår der er behov for forandringer. Afdelingsbestyrelsen fremlægger også boligafdelingens budget for afdelingsmødet.

Læs mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen 

Se video om beboerdemokratiet i fsb
Ida Kunov-Kruse fortæller om sin vej ind i afdelingsbestyrelsen og rejsen videre til fsb's organisationsbestyrelse. Hør om afdelingsbestyrelsens opgaver, og hvad du selv får ud af at være med og bruge din indflydelse. 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv