Organisationsbestyrelse og repræsentantskab

fsb har en organisationsbestyrelse, som er den daglige, politiske ledelse. Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for organisationen og alle boligafdelinger og skal sørge for, at driften af fsb sker i overensstemmelse med regler og lovgivning.

Organisationsbestyrelsen har 11 medlemmer. De 9 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 2 vælges af og blandt fsb’s medarbejdere. 

Se fsb's organisationsbestyrelse


Repræsentantskabet er fsb's øverste myndighed. Det består af beboere fra alle fsb's boligafdelinger og organisationsbestyrelsen. Det er op til den enkelte boligafdeling, hvem der skal repræsentere den i repræsentantskabet, men det er typisk afdelingsbestyrelsen.

Se antallet af repræsentanter fra alle fsb's boligafdelinger i repræsentantskabet (åbner i pdf) 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv