Deltag i afdelingsmødet

Alle boligafdelinger skal ifølge loven holde et årligt afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for boligafdelingen. Derudover kan afdelingen vælge at holde endnu et afdelingsmøde, hvor regnskabet sættes til afstemning.

På afdelingsmødet beslutter du og de øvrige beboere også vilkårene for at bo i jeres boligafdeling. Det kan fx dreje sig om:

  • Renoveringer
  • Muligheden for at få fx nye køkkener eller badeværelser med kollektiv råderet
  • Vedligeholdelsesordning
  • Husorden
  • Aktiviteter for beboerne

På afdelingsmødet skal I også stemme om de forslag, der bliver stillet af enten afdelingsbestyrelsen eller andre beboere og beslutte, hvem der skal være med i afdelingsbestyrelsen.


Alle myndige beboere i boligafdelingen har adgang til afdelingsmødet, og hver husstand har 2 stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.
 

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv