Lokale kurser

Afholdelse af lokale kurser
Nogle boligafdelinger vælger at holde kurser for afdelingsbestyrelsen eller for alle beboere. Det kan fsb’s administration hjælpe med at arrangere. Der er hjælp at hente både hvad angår indhold, oplægsholdere, lokale, forplejning mm.

Økonomi
Et lokalt kursus betales af boligafdelingen – fx ved at fremsætte forslag på afdelingsmødet - men der kan også søges støtte til hel eller delvis dækning af udgiften i fsb’s kursusfond. 
Ansøgningen sendes til: kurser@fsb.dk 

Flere boligafdelinger kan også gå sammen om at arrangere et kursus. Dermed er de også sammen om at dele udgifterne.

Kontakt evt. kursuskonsulent Bo Zuschlag bz@fsb.dk (33768298), hvis I ønsker at få hjælp til at holde et kursus. Et første møde om forberedelse af et kursus er uden beregning.Ansøgning til lokale kurser