Værdigrundlag, målsætninger og handlingsplaner

fsb arbejder ud fra et værdigrundlag:

  • fsb er en kompetent og ansvarlig boligorganisation, der tilbyder et varieret boligudbud, som imødekommer tidens krav.
  • Beboerne er det bærende fundament i fsb. Derfor skal fsb sikre, at beboerne kender til og har mulighed for at udnytte deres rettigheder, og at det er nemt og overskueligt at være beboernes repræsentant(er).
  • fsb løser de udfordringer, organisationen stilles overfor, sådan at beboere og alle øvrige kunder oplever et tilfredsstillende kvalitets- og serviceniveau fra alle hjørner af organisationen.

Værdigrundlaget er vedtaget af fsb’s repræsentantskab.

fsb har desuden 3 målsætninger, som afspejler værdierne:  

  • Attraktive boliger og boligområder, som imødekommer tidens krav.
  • Beboerne og de beboervalgte i konstant fokus.
  • Kompetent organisation.

Til målsætningerne er en handlingsplan, som du kan læse i linket herunder.
Både målsætninger og handlingsplaner er vedtaget af fsb’s organisationsbestyrelse.

Hent oversigt over værdigrundlag, målsætninger og handlingsplaner (pdf)