Bofællesskaber i fsb

Organisationsbestyrelsen har besluttet, hvilke principelle rammer der skal gælde for bofællesskaber i fsb. 


De principielle rammer for bofællesskaber i fsb: 

Bofællesskaber i fsb

  • er et supplement til et varieret boligudbud i fsb.
  • er fællesskabsorienterede og har fokus på det gode liv i boligafdelingen.
  • er udadvendte i deres værdigrundlag og udlejes efter kriterier, der sikrer en bred beboergruppe og gennemskuelighed for boligsøgende.
  • bygger på solide fællesskaber, der har afklaret de fælles rammer for det at bo tættere sammen.

 

…etableres/indrettes

  • med fremtidssikret fleksibilitet i indretning af boliger, fællesarealer og uderum.
  • med fællesfaciliteter, der kan danne rammen om det uformelle møde, og som muliggør fællesaktiviteter inde og ude.
  • med disponible og fleksible lokaler, som kan sikre fleksibilitet i forbindelse med fællesaktiviteter og rummelighed i forbindelse med udskiftninger i beboerkredsen.
  • som udgangspunkt ved nybyggeri eller eventuelt i forbindelse med større renoveringer

 

Bofællesskabet Bo-90

I fsb har vi bofællesskabet Bo-90, som ligger på Tjørnegade 9 på Indre Nørrebro.
I Bo-90 er 15 familieboliger og 2 ungdomsboliger.

Læs mere om Bo-90