Sociale og digitale fællesskaber i nye ungdomsboliger

Hvordan skaber man et godt socialt miljø og et velfungerende beboerdemokrati i ungdomsboliger? Det undersøger fsb. Projektet har modtaget støtte fra det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter.

Målet er at skabe eksempler for både fremtidige og nuværende ungdomsboliger i København. Det sker i ungdomsboligerne i det tidligere plejehjem Øselsgården på Amager og i den nye ungdomsboligafdeling, Engbakken, på Frederiksberg.

Den grundlæggende idé med projektet i Øselsgården og i Engbakken er, at der skal opbygges sociale miljøer ud fra de unges behov – sociale miljøer, som allerede skal fungere fra den første dag, de unge flytter ind. fsb har derfor blandt andet spurgt beboere i fsb’s ungdomsboliger og kollegier om, hvad der skaber et godt fællesskab.  

Unge har været First movers
8 unge beboere i henholdsvis Øselsgården og Engbakken (de kalder sig selv ’First movers’) har ca. 4 måneder, før de resterende beboere flyttede ind, fungeret som en slags ’fællesskabs-ambassadører’. De har hjulpet fsb med at sætte rammerne for, hvilken sociale profiler der skal være i de to ungdomsboligafdelinger.

I løbet af flere workshops har first moverne givet deres bud på:

  • kerneværdier og sociale profil
  • hvilke aktiviteter og arrangementer der skal være
  • fællesrummenes inventar og hvordan fællesarealerne skal anvendes for at skabe de bedste rammer for det sociale liv
  • hvilke interaktive platforme og digitale værktøjer de unge skal anvende – dels for at understøtte det sociale liv bedst muligt, dels også for at gøre kommunikationen med driftspersonalet så let og effektivt som muligt.

Beboerdemokratiet skal understøttes
Brug af digitale værktøjer er en stor del af projektet. De digitale værktøjer skal understøtte beboerdemokratiet og beboernes fælles sociale liv. Dialogen med fsb’s administration vil desuden i vid udstrækning foregå digitalt. De stiftende afdelingsmøder i Øselsgården og Engbakken blev afholdt digitalt, således at der kunne stilles forslag, debatteres og stemmes digitalt via en hjemmeside.

Det er hensigten, at de unge beboere i Øselsgården og i Engbakken skal involveres som aktive brugere af de fysiske muligheder der er i lokalområderne, hvor afdelingerne ligger.

Projektet er afsluttet. Læs rapporten Socialt miljø i ungdomsboliger


Sociale og digitale fællesskaber i nye ungdomsboliger

Finansiering: Projektet er støttet med 750.000 kr. fra det daværende Ministerium for By, Bolig og landdistrikter
Projektperiode: Primo 2013 – ultimo 2017 (projektet er afsluttet)
Kontaktperson: Anders Peo Fajers, apf@fsb.dk, tlf.: 33768259