eDrift

Driftsplanerne er omdrejningspunktet i driften af vores ejendomme, og de beskriver de planlagte opgaver – hvad der skal gøres og hvornår. Disse planer har hidtil været lavet på papir eller ligger på en PC, hvilket giver meget arbejde med at planlægge og udføre ugens arbejdsopgaver.

fsb arbejder på at udvikle et system, så driftsopgaver og beboerserviceopgaver kan føres ind i en elektronisk kalender, som medarbejderne kan tilgå fra deres telefon - eDrift. eDrift skal også indeholde en vejledning i, hvordan den enkelte bygningsdel skal vedligeholdes. Samtidig skal systemet fungere som en log-bog over de opgaver, der er lavet.  

Bedre service for beboerne og mere effektiv drift
Med eDrift kan fsb opnå en række fordele. Vi kan levere bedre og mere effektiv drift og vedligeholdelse i vores boligafdelinger, vi kan bedre opfylde kravene om at dokumentere det arbejde, der bliver lavet, og vi kan give beboerne bedre service.

eDrift bliver udviklet og afprøvet i 2016-2017, hvorefter det skal bredes ud til hele organisationen. Når systemet kører i fsb, skal det gøres offentligt tilgængelig for andre boligselskaber. 

eDrift

Finansiering: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Projektperiode: Primo 2016 – oktober 2018
Kontaktperson: Margit Koltze, mk@fsb.dk, tlf.:3376 8319