Boligkonflikten

Boligorganisationerne fsb, Lejerbo, DAB, Vibo, 3B og Boligselskabet Sjælland har i samarbejde med Københavns Universitet etableret Boligkonflikten - et korps af frivillige konfliktmæglere, der har taget universitetets master i konflikthåndtering. Boligkonflikten startede den 1. april 2016.

Formålet med korpset
Formålet med projektet er at give endnu flere beboere mulighed for at få behandlet deres sag via konfliktrådgivning og -mægling, som der er rigtig gode erfaringer med. Samtidig kan konfliktmæglerne få lejlighed til at praktisere og vedligeholde deres uddannelse.

Støtte fra Trygfonden
Trygfonden har givet 835.000 kr. til det to-årige forsøgsprojekt med at etablere korpset af frivillige konfliktmæglere, som kan videreudvikle eller etablere tilbud om konfliktmægling i boligorganisationerne.

Med henblik på at få evalueret og forankret tilbuddet om frivillig konfliktmægling i en selvstændig organisation, har Trygfonden endvidere givet 250.000 kr. Det betyder, at projektet først afsluttes med udgangen af 2018. 

Det er fsb, der administrerer projektet, hvor en konfliktkoordinator rekrutterer, superviserer og sparrer med de frivillige konfliktmæglere i forhold til deres mæglinger hos beboerne i boligorganisationerne. Konfliktkoordinatoren skal også bistå med at evaluere projektet og undersøge og bane vejen for, at projektet efter forsøgsperioden kan blive en selvbærende organisation på linje med Retshjælpen og Forbrugerrådets gældsrådgivning. Københavns Universitet bistår med evalueringen af erfaringerne fra projektet.

Interesse blandt konfliktmæglerne
Interessen blandt konfliktmæglerne har været meget stor, og allerede på første møde nåede man op på et antal, der oversteg forventningerne. Konfliktmæglerne har fået et obligatorisk kursus med praktiske informationer, en introduktion til den almene sektor og mulighed for at møde de ansatte i boligorganisationerne, der visiterer beboerne til mægling.

Tilfredse konfliktparter
Der bliver nu kontinuerligt løst konflikter i boligafdelinger primært i hovedstadsområdet. Stort set alle mæglingerne ender med, at parterne indgår skriftlige aftaler, og indtil videre tyder erfaringerne på en meget stor tilfredshed hos de beboere, som har benyttet sig af tilbuddet om frivillig konfliktmægling.

 

Boligkonflikten

Finansiering: Projektet er støttet med 835.000 kr. + 250.000 kr. fra Trygfonden
Projektperiode: Primo 2016 – primo 2019
Kontaktperson: Anders Peo Fajers apf@fsb.dk, tlf.: 3376 8259