Årsberetning 2017

2017 har været endnu et år med fuld fart frem i fsb. Vi skal følge med udviklingen og leve op til den efterspørgsel, der er fra vores beboere, beboervalgte og bolig-søgende. Derfor skal vi som organisation udvikle os og afprøve nye metoder. Samtidig skal vi løbende markere vores holdninger i offentligheden. På den måde kan vi være med til at sætte vores fodaftryk på den udvikling, der er i gang, men også gøre opmærksom på, når noget ikke er rimeligt over for os og vores beboere. Og vi skal gøre det uden at gå på kompromis med fsb’s grundlæggende værdier. Vores vigtigste opgave er (og har altid været) at levere gode boliger for alle og at sikre gode rammer for fællesskabet.

For at holde styr på alle de aktiviteter, der er i gang i fsb, har vi en række overordnede målsætninger og strategier. De viser, hvor vi som organisation er på vej hen. Derudover har vi en handlingsplan, hvor organisationsbestyrelsen fra år til år beslutter, hvilke projekter og opgaver der skal sættes i gang. Handlingsplanen i 2017 indeholdt mange forskellige tiltag. Alt fra nybyggeri og hjemtagelse af inkasso til konfliktmægling, digitalisering og automatisering. Alt sammen projekter/opgaver vi enten er kommet i mål med eller arbejder videre med i 2018. Læs handlingsplanen 

Der er generelt særlig tre temaer, som har sat sit præg på 2017, og dem vil vi behandle i selvstændige afsnit her i årsberetningen:
Nybyggeri og byudvikling
Beboerdemokratiet
Effektiviseringer

Der er skrevet mange nyheder, artikler og klummer på fsb.dk om netop disse emner i 2017. Nogle af dem linker vi til under hvert afsnit.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen
organisationsbestyrelsen