Huse, der trænger til en kærlig hånd

Med 13 boligafdelinger fra 1930’erne, 14 fra 1940’erne, 6 fra 1950’erne osv. trænger mange af fsb’s boligafdelinger til at blive renoveret. I 2016 havde fsb gang i ca. 25 renoveringsprojekter. Samtidig blev der sat 4 helhedsplaner i gang der, hvor der er brug for mere gennemgribende renoveringer, og hvor der ikke kun er tale om byggeteknisk nødvendige arbejder, men også om sociale og økonomiske forhold for at fremtidssikre boligafdelingen.   

Mange af fsb’s boligafdelinger står i kø for at få behandlet en helhedsplan i Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Processen er lang. For beboerne kan det opleves som urimeligt, og i hvert fald være svært at forstå, at der kan gå 4, 5, eller 6  år, før der sker noget, når man har stemt ja til en helhedsplan på et afdelingsmøde. Det er et af de vilkår, fsb ikke kan ændre på, selvom vi gerne ville.

Renoveringer kan være langvarige, fordi der som regel er flere ting, der skal laves. Det kan fx være, at der både skal nyt tag, ventilation og vinduer. Det gør renoveringen større og mere kompleks at planlægge. Til gengæld bliver det hele klaret i samme periode. Det er en fordel for beboerne, selvom det er belastende, mens det står på.

Der er ingen renovering uden støv og støj. Måske er der håndværkere i stuen, mens du selv bor i soveværelset, eller en tidsplan, der skrider, fordi der sker noget, der ikke var planlagt. Renoveringer kan gribe markant ind i beboernes liv. Det er vi klar over, og vi forsøger hele tiden at minimere de gener, der opstår.

Hvorfor bliver beboerne så ikke bare genhuset?  Svaret er, at genhusning ikke altid er den bedste løsning. For det første er der beboere, som helst vil blive i deres bolig under renoveringen. Det kræver noget at flytte ud af boligen og tilbage igen i forbindelse med en renovering. Alle, der har prøvet at flytte, ved, at det kan være en hård omgang.

For det andet er det dyrt at genhuse. Fx kan man få et helt nyt badeværelse eller køkken for de 100.000 kr. eller mere, det koster at genhuse den enkelte husstand. Det er vigtigt at vide, at regningen for genhusningen ender hos beboerne selv, ligesom regningen for selve renoveringen. Huslejestigningen kan altså ende med at blive en hel del større, hvis beboere også skal genhuses.

Nogle gange er genhusning ikke et valg for beboerne, fordi det ikke er forsvarligt at bo i boligen i den periode, hvor der renoveres. fsb er meget opmærksom på, at et renoveringsprojekt og en eventuel genhusning kan forløbe på den bedst mulige måde for vores beboere.

Vi forsøger også altid at vælge den økonomisk mest fordelagtige løsning for renoveringen. I nogle renoveringsprojekter betyder det fx, at alt det, der skal laves i den enkelte bolig, ikke udføres på én gang. Skal tømreren fx skifte køkkenet, så gør han det i flere boliger, og først når han er færdig med den sidste bolig, starter VVS’eren sit arbejde med at slutte vandet til i den første. Så må man altså vente på, at vandet sluttes til, selv om køkkenet har stået færdigt et stykke tid. For den enkelte kan det betyde, at renoveringen tager længere tid. Til gengæld holder denne metode prisen nede.

Trods den kendsgerning, at et renoveringsprojekt er belastende for beboerne, mens det står på, er det nødvendigt at renovere. Også selvom vi vedligeholder løbende. fsb har ansvaret for, at vores boliger bliver vedligeholdt og renoveret, så de bevarer deres værdi, og så der er gode og attraktive boliger til både nuværende og kommende generationer af almene beboere.

Læs mere …

Hvordan har dit hus det? 
I din boligafdelings tilstandsrapport kan du se, hvordan taget, murene, faldstammerne osv. har det der, hvor du bor. Og du kan se, hvornår og hvordan der skal vedligeholdes og eventuelt renoveres.
Læs 'Tilstandsrapporter i fsb'

Genhusning – hvordan er det at bo i en pavillon
I Tingbjerg skal beboerne i en periode genhuses, mens deres boliger bliver sat omfattende i stand. Genhusningen sker i pavilloner, en løsning, som også kommer i brug i andre helhedsplaner. Se her, hvordan en pavillonbolig ser ud.
Læs 'Genhusning i en pavillon'

Det sker der i en helhedsplan
I fsb har vi helhedsplaner i gang eller på vej for næsten hver tredje bolig. I denne oversigt kan du blive klogere på helhedsplaner.
Læs 'Helhedsplaner i fsb - i én tegning'