I fsb passer vi på huslejen - derfor effektiviserer vi

Som non-profit virksomhed skal fsb ikke give overskud til hverken ejere eller aktionærer. Når en beboer betaler fx 7.000 kr. i husleje, er det fordi det er det, det koster at bo – hverken mere eller mindre.

Det koster noget at bo, det ved alle. Og når mere end halvdelen af en beboers indkomst i nogle tilfælde går til husleje, så har vi et stort ansvar for at passe på de penge, der kommer ind og ud af fsb. Vi skal passe på huslejen, så den i bedste tilfælde kan holdes i ro eller sættes ned.  

fsb passer på huslejen ved at være en effektiv boligorganisation. Det betyder, at der er fastlagt nogle rammer for, hvad vi kan og skal. I organisationsbestyrelsen ved vi godt, at det ikke altid er alle beboere og beboervalgte, der er enige i de rammer, der helt naturligt følger i kølvandet på at effektivisere. Men så er det vigtigt at huske, at vi gør det for at yde den bedst mulige service og samtidig passe på huslejen til glæde for alle beboere.

Effektivisering er et tema i fsb hver eneste dag. Sådan har det været i mange år. Heldigvis. For nu, hvor det er blevet et krav, er vi godt forberedt. I 2016 blev der indgået en aftale mellem Folketinget, vores brancheorganisation BL – Danmarks Almene Boliger og kommunernes brancheorganisation KL om, at den almene sektor skal spare 1,5 mia. kr. i perioden 2014-2020. Der er ikke mål for de enkelte boligorganisationer og dermed heller ikke for fsb. Men de 1,5 mia. kr. svarer til, at vi skal spare ca. to procent om året frem til 2020.

Med aftalen mellem de tre parter er rammen fastlagt, men vi beslutter selv, hvordan vi vil leve op til kravene. Det kræver handling, for gør vi ikke noget selv, så kommer der regler udefra, som sikrer, at der sker noget. Og da aftalen ikke er lavet for at give flere penge i statskassen, skal vi selvfølgelig gribe bolden og spille med. Ganske enkelt fordi vi kan holde huslejen på et rimeligt niveau, når vi gør tingene mere effektivt.

I organisationsbestyrelsen vil vi ikke sige, at nu sparer vi to procent på alle områder. Vi skal gøre det intelligent. Effektivisering handler blandt andet om at producere mere for de samme ressourcer, uden at det går ud over en god basisdrift og den service, vores kunder får. Det handler også om at have de rigtige redskaber til at udføre arbejdet bedst muligt. Derfor fokuserer vi på at udvikle disse redskaber og anvende dem klogt. Og betyder det større besparelser på et område frem for et andet, så gør det ikke noget. Nogle gange udvikler vi også redskaber, hvor værdien udelukkende er at optimere arbejdsgange internt i fsb og dermed sikre den bedst mulige service udadtil.

fsb er allerede godt på vej med bl.a. effektive indkøb, driftsfællesskaber, e-syn, digitalisering, bedre administrative forretningsgange, kompetenceudvikling osv. Som et eksempel på, hvor der er sparet rigtig mange penge, kan vi nævne indkøbspolitikken, som organisationsbestyrelsen vedtog i 2014. Den betyder, at vi har sparet 26 mio. kr. på forskellige udbud ved udgangen af 2017. Store besparelser, som vi er meget tilfredse med. Vi skal nemlig spare, hvor der spares kan, uden at gå på kompromis med kvalitet, driftssikkerhed, leveringstid m.v. Og det kan vi, når vi køber stort ind. Fuldstændig som i vores egne husholdninger, hvor vi kan opnå rabat, hvis vi køber flere af den samme vare.

Lokalt blandt beboerne og i afdelingsbestyrelserne er det også nødvendigt at tale om effektivisering og i hvert fald som minimum drøfte, hvilket serviceniveau I vil have. Reelt kan I købe jer til verdens højeste serviceniveau, men vil I det i forhold til, hvad det betyder for huslejen? Effektivisering angår os alle, og derfor opfordrer vi til, at I fortæller os jeres gode idéer til at spare, til at gøre tingene på en bedre måde osv.

Arbejdet med at effektivisere fortsætter nemlig, og i starten af 2017 vedtog organisationsbestyrelsen de politiske mål, der giver en fælles retning for, hvordan fsb kan bidrage til at opfylde kravene om at effektivisere. Så effektivisering er noget, I kommer til at høre meget mere om også i 2017, 2018 ...

Læs mere …

Fælles indkøb giver besparelse på 26 millioner kroner

I 2014 vedtog fsb’s organisationsbestyrelse en indkøbsstrategi, som skulle bidrage til, at fsb - og dermed alle beboere - sparer penge. fsb er nu på vej mod besparelser på 26 millioner kroner.
Læs 'Udbud, indkøbsstrategi og 26 millioner sparet'

Besparelse på papir og porto
fsb digitaliserer, og som det sidste nye vil organisationsbestyrelsen og de fleste udvalg fremover få udsendt dagsorden og bilag til deres møder digitalt. Det giver besparelser på papir og porto – og gavner miljøet.
Læs 'Slut med papir i fsb’s politiske ledelse'

Nyt forsikringsselskab: besparelse på 31 millioner kroner
fsb har skiftet forsikringsselskab, så det fremover er Gjensidige og ikke længere Tryg Forsikring, der tager sig af forsikringssager. Det er der 31 millioner gode grunde til.
Læs 'fsb har skiftet forsikringsselskab'