Årsberetning 2016

Beboerdemokrati, effektivisering, renoveringer og nybyggeri. Fire temaer, der er blevet talt en del om i de seneste år i repræsentantskabet, i organisationsbestyrel-sen og sikkert også lokalt i boligafdelingerne. Og også fire temaer, som vi har skrevet om i årsberetninger, orienteringer om boligorganisationens virksomhed, på fsb.dk og i fsb’s øvrige medier. Men det er stadig emner, der har stor aktualitet i alle dele af fsb, og det er derfor naturligt, at det netop er disse temaer, vi tager op i fsb’s årsberetning 2016.

Før du går i gang med læsningen, vil vi minde om de mange nyheder, artikler, klummer m.v., der findes på fsb.dk om både disse emner og en række andre. Vi linker til nogle af dem under hvert afsnit.

God læselyst!

Organisationsbestyrelsen i fsb

Læs om:

Beboerdemokratiet
Effektiviseringerne
Renoveringerne
Nybyggeriet