56 plejeboliger i Valby

fsb samarbejder med Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Teknik- og Miljøforvaltning om udvikling og opførelse af 56 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, også kaldet Huset William. Huset William erstatter et nedlagt plejehjem og skal ligge på Vigerslev Allé 169 i Valby.

Det bliver et tidssvarende og velfungerende plejecenter, der med sine skalmurede facader og smukt anlagte haveanlæg skal bidrage til at give hele området et løft, samtidigt med at det skal danne rammen om såvel gode og moderne plejeboliger samt velgennemtænkte arbejdspladser for plejepersonalet.

Plejecentret indrettes med 4 grupper med gennemlyste fælles opholdsarealer, boligdelen opføres i 4 etager. Boligerne bliver med 2 rum og har adgang til enten privat have, altan eller fælles gårdhave. Plejecentrets fælles serviceareal er placeret i en etetages bygning, der omkranser et fælles gårdrum. Der kommer fælles tagterrasse på taget af servicebygningen.

Boligtype
Plejeboliger og servicearealer.

Placering
Vigerslev Allé 169, 2500 Valby.
Plejecentret blive nabo til en børnehave, samt en stor almen boligafdeling ”Henriksgården”.

Antal boliger og størrelse
56 plejeboliger på ca. 68 m2.
ca. 1539 m2 serviceareal.

Forventet husleje (uden forbrug og indskud)
7900 kr.

Forventet indflytning
Primo 2019.

Opskrivning
Man skal visiteres gennem Københavns kommune.

  1. 56 ældreboliger i Valby 1

  2. 56 ældreboliger i Valby 2

  3. 56 ældreboliger i Valby 3

Huset William - 56 plejeboliger i Valby

Arkitekt: Kullegaard Arktitekter og Kant Arkitekter A/S 
Totalentreprenør: STB Byg A/S
Bygherre: fsb
Lejer: Sundheds- og omsorgsforvaltningen Københavns Kommune
Kontakt: Susanne Albæk, projektleder i fsb, på 33 76 83 54 eller sua@fsb.dk