Fakturering af varer og tjenesteydelser til fsb

Som leverandør af varer og tjenesteydelser skal du sikre dig, at du har et rekvisitionsnummer fra fsb. Dette rekvisitionsnummer skal fremgå af al korrespondance i forbindelse med fsb’s køb. Rekvisitionsnummeret får du hos den medarbejder, som du indgår en aftale med.

Hvis det drejer sig om en enkeltstående levering af varer eller tjenesteydelser, kan det dog ske uden rekvisition.

Ved levering af varer skal der være en følgeseddel med henvisning til fsb’s rekvisitionsnummer.

 

fsb modtager kun elektroniske fakturaer
Betaling af fakturaen forudsætter, at den er påført:

 • fsb’s rekvisitionsnummer
 • leverandørens CVR-nr.
 • leverandørens ocr-nr./bankkonto nr.
 • fakturanr.
 • faktura- og forfaldsdato
 • bruttobeløb (totalbeløb) inklusiv moms og nettobeløb
 • momsbeløb
 • personreference (navn på den fsb-medarbejder, som har bestilt varen eller tjenesteydelsen)
 • leveringsdato
 • leveringssted
 • varebetegnelse og kvantum

Fakturaen skal desuden specificere, hvilke varer og/eller ydelser, der faktureres for.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter levering og fsb’s modtagelse af fyldestgørende faktura.

fsb’s EAN nr. er 5 790 002 105 081.

fsb’s CVR-nr. er 10 35 51 17.

Læs de samlede betingelser for køb af varer og tjenesteydelser