VVS- og kloakydelser samt VVS-artikler

Udbudsprojektnr.: 2016.03.01 VVS
Udbudstype: indbudt licitation
Leverandør
Delaftale 1-6 VVS arbejde inkl. materialer: Benny Johansen & Sønner (m.fl.)
Delaftale 7 VVS arbejde inkl. materialer: H.P. Christensen & Chr. Berg (m.fl.)
Delaftale 9 kloakarbejde inkl. materialer: De Blå Mænd (m.fl.)
Aftaledato: 15.12.2016