Oliering af træværk Fælledhaven

Udbudsprojektnr.: 2015.02.02 
Udbudstype: mini-udbud Almen Indkøb
Leverandør: Jacobsen & Ringvei's Eftf. Aps 
Aftaledato: 27.05.2015