Ryparken Vores Kvarter

Ryparken Vores Kvarter  2016-2020 

fsb-afdelingerne Lundevænget, Ryparken II og Rymarksvænget.  

Indsatsområder:

  • Udsatte grupper
  • Børn, unge og familier
  • Sundhed

Samlet budget: 8,8 millioner kroner. fsb’s andel er 1,1 millioner kroner.

Mød Ryparken Vores Kvarter på facebook