Husum for alle

Husum for Alle 1.  nov 2016 - 30. juni 2020 
Boligsociale aktiviteter i fsb-afdelingerne Voldparken og Husumgård og i AAB-afdelinger. Helhedsplanen administreres af fsb.

Indsatsområder: 

  • Tryghed og trivsel
  • Forebyggelse og forældreansvar
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Kriminalpræventive indsatser

Samlet budget: 15,2 millioner kroner. fsb's andel er 1 million kroner. 

Mød Husum for alle på facebook