Det gode naboskab

-Indre Nørrebro, Det gode naboskab 2017-2020

fsb-afdelingerne Prater, Ågården og Blågården. Helhedsplanen administreres af fsb.

Indsatsområder:

  • Tryghed og trivsel
  • Forebyggelse og forældreansvar
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Kriminalpræventive indsatser

Samlet budget: 14,5 millioner kroner. fsb's andel er 1,8 millioner kroner.  

Mød Det Gode Naboskab på facebook