Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er fsb's øverste myndighed. Det består af repræsentanter fra alle fsb's boligafdelinger og organisationsbestyrelsen. Det er op til den enkelte boligafdeling, hvem der skal repræsentere den i repræsentantskabet, men det er typisk afdelingsbestyrelsen.

Se antallet af repræsentanter i din boligafdeling (åbner i pdf) 

 

Et møde om året i repræsentantskabet
Repræsentantskabet mødes en gang om året i maj hvor fsb’s årsregnskab og årsberetning behandles, og der er valg til organisationsbestyrelsen. Der er også valg til aktivitetsudvalget, som planlægger kurser og aktiviteter for beboere og beboervalgte.

Bor du i fsb, kan du læse referater fra repræsentantskabets møder på Min side.

Log ind på Min side

 

Forslag på et repræsentantskabsmøde
Er du medlem af repræsentantskabet, får du en indkaldelse senest 4 uger før et møde. Alle medlemmer af repræsentantskabet kan få forslag behandlet på et repræsentantskabsmøde. Send dit forslag til fsb på kom@fsb.dk senest 2 uger før et møde. fsb sender alle forslag til repræsentantskabets medlemmer senest 1 uge før mødet.

 

Repræsentantskabet sætter rammerne
Repræsentantskabet sætter de overordnede rammer for hele fsb, fx beslutninger om værdigrundlag, ændringer i vedtægterne eller nedlæggelse af en afdeling. Repræsentantskabet godkender desuden fsb’s regnskab. 

De overordnede rammer, som repræsentantskabet udstikker, er organisationsbestyrelsens arbejdsgrundlag i det daglige politiske arbejde, og når beslutninger skal føres ud i livet.

Læs om repræsentantskabet i fsb’s vedtægter (se kapitel 2)

 
Beboere som observatører
Repræsentantskabet har vedtaget, at det skal være muligt for hver boligafdeling at invitere to observatører til at overvære mødet, og organisationsbestyrelsen har godkendt en procedure for, hvordan man tilmelder observatørerne.

Afdelingsbestyrelsen kan udpege to observatører blandt afdelingens beboere, og de skal tilmeldes hos fsb’s administration senest 2 uger før mødet. 

Samtidig med tilmeldingen skal der vedlægges et referat fra et afdelingsbestyrelsesmøde, hvor navnene på observatørerne fremgår.

Observatører har hverken tale- eller stemmeret og kan ikke vælges til aktivitetsudvalget.