Politiske udvalg

fsb har 6 politiske udvalg. I hvert udvalg sidder medlemmer af organisationsbestyrelsen og arbejder ud fra et arbejdsgrundlag, som er godkendt af den samlede organisationsbestyrelse.
 

forretningsudvalget forbereder organisationsbestyrelsens møder. forretningsudvalget har ansvaret for den overordnede økonomi i fsb.

Medlemmer af forretningsudvalget:

 • Steen Søndergaard Thomsen (formand)
 • Dorthe Raltters (næstformand)
 • Lars V. Christiansen

 

driftsudvalget behandler sager, der knytter sig til boligafdelingerne. Det gælder fx boligafdelingernes økonomi og drift samt boligsociale indsatser og renoveringer. Derudover behandler udvalget sager vedrørende miljø- og energitiltag i boligafdelingerne.

Medlemmer af driftsudvalget:

 • Ib Sørensen (formand)
 • Anita Heisterberg
 • Johnny Waagenes
 • Dorthe Raltters
 • Jean Thierry 

Hent arbejdsgrundlag for driftsudvalget

 

kommunikationsudvalget skal sikre, at kommunikation i fsb til enhver tid sker med respekt for den eller de målgrupper, der kommunikeres til. Udvalget skal bidrage til formidling af fsb's synspunkter og være sparring til administrationen om behov for information og kommunikation blandt beboere, afdelingsbestyrelser, boligsøgende, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Medlemmer af kommunikationsudvalget:

 • Steen Søndergaard Thomsen (formand)
 • Anita Heisterberg
 • Frank Bentin
 • Jean Thierry
 • Kim Kaos Fælled 

Hent arbejdsgrundlag for kommunikationsudvalget

 

udvalget for bolig og udlejning arbejder med udlejning, råderet, kundebetjening, klagesager, videreudvikling af det beboerdemokratiske arbejde og udlejningsaftaler. Udvalget behandler og evaluerer desuden beboerundersøgelser, fx fraflytterundersøgelser.

Medlemmer af udvalget for bolig og udlejning:

 • Frank Bentin (formand)
 • Ib Sørensen
 • Kim Kaos Fælled
 • Pia Wiborg

Hent arbejdsgrundlag for udvalget for bolig og udlejning

 

Udvalget for byggeri og renovering (nyt udvalg. Beskrivelse og arbejdsgrundlag følger. Denne side er opdateret den 13. juni 2018)  

Medlemmer af udvalget for byggeri og renovering:

 • Lars V. Christiansen (formand)
 • Anita Heisterberg
 • Flemming Dam-Nielsen
 • Ib Sørensen
 • Kim Kaos Fælled


aktivitetsudvalget består af fire medlemmer og to suppleanter fra repræsentantskabet, fire medlemmer fra sektionerne samt et medlem udpeget af organisationsbestyrelsen.

Valg og udpegning af medlemmer foregår således:

På repræsentantskabsmødet vælges to medlemmer til aktivitetsudvalget for to år adgangen. Derudover vælger repræsentantskabet hvert år to suppleanter til aktivitetsudvalget for et år ad gangen.

Hver af fsb's fire sektioner vælger i lige år et medlem af aktivitetsudvalget for to år ad gangen.

Ét medlem udpeges af organisationsbestyrelsen for et år ad gangen.

Aktivitetsudvalget skal sikre, at fsb tilbyder kurser og arrangementer, der giver beboere og beboervalgte mulighed for at hente inspiration og viden.
Medlemmer af aktivitetsudvalget:

 • Frank Bentin (formand / valgt af organisationsbestyrelsen)
 • Bodil Schou Madsen (valgt af repræsentantskabet)
 • Olly H. Thorndahl (valgt af repræsentantskabet)
 • Rabia Sheikh Omar (valgt af repræsentantskabet)
 • Per Bauer Sørensen (valgt af repræsentantskabet)
 • Ibrahim Masri (valgt af sektion 1)
 • Poul Emil Hillerup (valgt af sektion 2)
 • Erik Østergaard (valgt af sektion 5)
 • Ole Silberg Johansen (1. suppleant)
 • Ditte Danielsen (2. suppleant)

Hent arbejdsgrundlag for aktivitetsudvalget


Ad hoc udvalg kan nedsættes af repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen, når der er brug for det. Udvalgene skal arbejde med aktuelle emner i en tidsmæssig afgrænset periode.