Vi skal passe på beboerdemokratiet

Demokrati er ingen selvfølge - heller ikke beboerdemokrati. Det har vi set her i første halvår af 2018, hvor regeringen kom med sit udspil om parallelsamfund i Danmark – det såkaldte ghettoudspil.

Sjældent har der været så meget fokus på bestemte almene boligområder og vel at mærke uden at tænke på, at dér bor vi. Vi der for langt de flestes vedkommende passer vores job, skole, uddannelse, fritidsjob og familie og i øvrigt opfører os pænt. Vi har fået et stempel midt i panden. Og nogle boligområder har endda en trussel hængende over hovedet – nemlig risikoen for, at der skal fjernes 60 pct. af de almene boliger enten ved nedrivning eller salg inden 2030. Det er bl.a. her vi kan kigge langt efter beboerdemokratiet – for hvor blev medbestemmelsen af?

Organisationsbestyrelsen har selvfølgelig givet fsb’s syn på udspillet i et høringssvar, og vi har også kommenteret det flere gange på fsb’s medier. Men vi er langt fra færdige – vi kæmper videre, fordi der må og skal være gode almene boliger for helt almindelige mennesker. Og ikke mindst et beboerdemokrati, der bliver respekteret. Bliver ghettoudspillet vedtaget – ja så bliver beboerdemokratiet udhulet. Det kommer vi ikke uden om.

Almene boliger er noget helt særligt på grund af beboerdemokratiet. Faktisk er det en af grundstenene for os, der bor alment. Beboerdemokrati er mange ting. Hvis du som beboer er interesseret i det nære i boligafdelingen, kan du være med i en beboergruppe om et særligt emne eller i afdelingsbestyrelsen. Vil du gerne tage ansvar for hele boligorganisationen fsb, kan du stille op til organisationsbestyrelsen osv. Mulighederne er der.

Og husk også, at vi i organisationsbestyrelsen altid er åbne for dialog. Vi kommer meget gerne ud i boligafdelingerne – det har vi gjort i en række sager, og det fortsætter vi selvfølgelig med. I er også gode til at maile og ringe til os, og dét skal I endelig fortsætte med. Det er så vigtigt, at der ikke er for lang afstand mellem os beboere i organisationsbestyrelsen og jer andre, hvad enten I er medlemmer af afdelingsbestyrelsen eller bare bor. Det er nemlig også beboerdemokrati.

Lad os sammen passe på noget af det vigtigste, vi har – nemlig medbestemmelse der, hvor vi bor.