Urimelige krav gør huslejen dyrere

Organisationsbestyrelsen vil ikke acceptere, at kommunen nogle gange stiller urimelige krav til renoveringer af hensyn til arkitekturen. Ikke uden modstand.  

Er det rimeligt, at beboere oplever, at de knap kan vende de nye vinduer, når de skal pudses, fordi de er alt for tunge? Er det ok, at beboerne får ekstra udgifter til vedligeholdelse af trærammer i nye vinduer, når det kunne være undgået? Nej, det er det ikke – slet, slet ikke. Men det er bare det, der sker ind i mellem, fordi kommunen stiller alt for store krav til arkitekturen, når fsb renoverer.

Organisationsbestyrelsen anerkender, at fsb skal bidrage til kommunens krav om at tage hensyn til arkitekturen i bevaringsværdige bebyggelser, som vi har mange af. Det skal vi faktisk ifølge loven. Men vi finder os ikke i, når det tager overhånd og er ude af proportioner– og slet ikke når fsb selv har fine og gennemtænkte løsninger. Fx når kommunen dikterer, at nye vinduer skal have trærammer både på yder- og indersiden af hensyn til arkitekturen. Yderrammer kan udmærket være af aluminium og kan godt laves med respekt for arkitekturen. Til gengæld skal aluminium ikke vedligeholdes så meget som træ.

Og det er netop kernen – hvorfor skal kommunen have lov til at vælge løsninger, der gør det dyrere at anskaffe materialer, giver beboerne flere udgifter til vedligeholdelse og som oven i købet går ud over deres medbestemmelse, som er grundlaget i almene boliger?

Det skal den heller ikke, og derfor udfordrer fsb kommunen på flere fronter, så der kan komme en bedre balance i tingene. Det sker både gennem boligselskabernes brancheorganisation og i direkte dialog med kommunen.

fsb må forhindre beslutninger, der giver beboerne højere husleje uden grund, og som i sidste ende kan betyde, at udbuddet af billige, almene boliger forringes. Vær ikke i tvivl - der arbejdes på det. 


Læs flere klummer fra organisationsbestyrelsen