Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen har sagt ja til, at fsb fortsat er med i det såkaldte tryghedspartnerskab for Tingbjerg og Husum. 

Det er ikke noget nyt, partnerskabet om tryghed i Tingbjerg og Husum. Det har været i gang siden 2011, og fsb har været med i alle årene. For nylig spurgte Københavns Kommune, om vi ville være med endnu en periode. Og i organisationsbestyrelsen var vi enige. Selvfølgelig skal vi være med i et partnerskab, som forsøger at øge trygheden og mindske kriminaliteten i området Tingbjerg-Husum, hvor rigtig mange fsb’ere bor og lever. 

Derudover kan vi jo også se, at arbejdet i partnerskabet nytter noget. Der har været en positiv udvikling i området de senere år, hvor blandt andet antallet af anmeldelser af kriminalitet mod personer er faldet med 18 % i perioden 2013-2016. Andelen af utrygge beboere er faldet fra 22 % i 2014 til 13 % i 2016. 

Trods dette er der stadig behov for at fortsætte arbejdet i partnerskabet. Der er stadig en del af beboerne i området, der føler sig mere utrygge end beboerne i andre københavnske bydele. Det er både generelt og i aften- og nattetimerne. Dette skal vi i fsb gøre alt, hvad vi kan for at være med til at ændre. At gøre det i samarbejde med de øvrige aktører i området giver god mening.

Både Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb (vores boligafdelinger Tingbjerg, Husumgård og Voldparken), SAB/KAB og AAB er med i partnerskabet, som er finansieret af Københavns Kommune.

Nu er vi med, og i de kommende år frem mod 2020 er det målet, at partnerskabet skal bidrage til øget tryghed og mindre kriminalitet, sådan at området bliver mere attraktivt for både nuværende og kommende beboere.