Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen siger tak for et godt møde til de 85 repræsentanter, der deltog i repræsentantskabsmødet den 7. november 2016.

Repræsentantskabet er fsb’s øverste myndighed, og det er her de overordnede rammer for hele fsb besluttes. Eksempelvis skulle der denne gang behandles et forslag til ændringer af fsb’s vedtægter. Vedtægterne, når de er endelig fastlagt på det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde, fastlægger den ramme fsb skal fungere indenfor. 

Forslag til ændringer i vedtægterne var et af de dagsordenspunkter på repræsentantskabsmødet, der gav anledning til en del debat. Vi var ikke alle enige om de forslag, der var stillet, men vi havde en god debat om en række forskellige emner. Det var rart at se så mange på talerstolen både til dette punkt og en del af de andre punkter. For, som en af deltagerne på repræsentantskabsmødet var inde på, er en god og respektfuld debat i en god tone et af de centrale fundamenter i et sundt beboerdemokrati.

Alle de mange forslag, ideer og kommentarer, der kom frem i løbet af debatten noterede vi i organisationsbestyrelsen flittigt ned, sådan at vi kan tage dem op på kommende bestyrelsesmøder og beslutte, hvilke tiltag, der skal sættes i gang. Det er vigtigt for os, at vi på næste møde i repræsentantskabet kan komme tilbage og fortælle, hvad vi har arbejdet videre med.
Til slut vil vi lige minde om, at hvis du vil læse mere om selve repræsentantskabsmødet, så ligger der indtil flere artikler fra mødet på fsb.dk.


Artikler fra repræsentantskabsmødet

Organisationsbestyrelsen: Der sker og skal ske meget

fsb's vedtægter til eftersyn

Valg til aktivitetsudvalget - på en ny måde

Budget 2017: Øget aktivitet og et administrationsbidrag, der følger den almindelige prisudvikling

Ændringer i fsb's vedtægter endeligt vedtaget