Nye muligheder under taget

Der gemmer sig tusindvis af kvadratmeter under de københavnske tage, som man måske kunne udnytte til bolig. For København vokser voldsomt i de her år, og der skal skaffes boliger til masser af nye borgere. Men grundene er dyre, og der er ikke så mange af dem. Derfor kan en god del af de boliger, der er behov for, eventuelt etableres ved at ombygge byens uudnyttede tagetager.

Det er ikke helt nemt, for der er regler og love, der skal overholdes. Men indretning af tagboliger i eksisterende byggeri er til diskussion for tiden, så måske åbner der sig flere muligheder for at indrette tagboliger i det byggeri, der findes i forvejen.

I efteråret 2017 var organisationsbestyrelsen i Wien. Her kiggede vi blandt andet på tagboliger, der var indrettet i eksisterende byggeri. Det gjorde vi, fordi vi mener, det kan være en fornuftig mulighed, når det handler om at skaffe boliger til alle dem, der vil bo i hovedstaden.

Allerede nu har vi et godt eksempel på, at det faktisk kan lade sig gøre at etablere nye moderne boliger under taget i fsb. I Præstevænget på Amager har fsb netop budt beboerne i 3 nyindrettede ungdomsboliger velkommen.

Oppe under taget lå der tidligere nogle rum, som beboerne kunne leje til deres store børn som et supplement til lejligheden. Men det var svært at få lejet dem ud, da der ikke var køkkenfaciliteter i dem.

På afdelingsmødet i 2016 vedtog beboerne, at boligerne skulle ombygges, så nu er de 6 rum blevet lagt sammen til 3 ungdomsboliger, som er fuldt udstyret med bad, toilet og køkken. Der er masser af dagslys fra de nye, store kviste, og altan er der også.

Præstevænget er et glimrende eksempel på, at det er muligt at udvide mængden af boliger i højden. Vi er nødt til at tænke i nye baner med den boligsituation, der er i København, men selvfølgelig altid med omtanke for det eksisterende byggeri og beboernes ønsker.